Steinels svarta i Norra Tornen, Stockholm

Steinels svarta i Norra tornen
Steinels svarta i Norra tornen

I Norra tornen är design och hållbarhet i fokus. För att Steinels energibesparande sensorer snyggt ska smälta in valde man att lackera dem svarta. 

Norra tornen är två skyskrapor i nordvästra delen av Vasastaden i Stockholm. Tvillingtornen ritades av nederländska Office for Metropolitan Architecture, förkortat OMA, tornen är 120 respektive 104 meter höga. Totalt innehåller tornen 330 lägenheter, från den minsta ettan på 44 kvm till takvåning på 270 kvm. I bottenvåningen finns det även affärer.

Smart belysning i trapphus och korridorer

För ljusstyrning i de allmänna utrymmena föll valet på Steinels sensorer. Bland annat har Steinels speciella sensor för korridorer, Control Pro HF DUAL använts i korridorer och passager. För att sensorerna snyggt ska kunna smälta in i miljön har dessa lackerats svarta. Projektering av ljusstyrningen har utförts BEAB Elkonsulter AB och elinstallatör Ellinjen i Stockholm.

Steinels svarta i Norra tornen

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL är en sensor anpassad för användning i korridorer, kulvert, körytor i parkeringshus, men även i lagergång med max montagehöjd 5 meter. Bevakningsområdet är 20×3 meter med snabb och exakt rörelsedetektering av gående personer, bilar, truckar etc. vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter.

Control Pro HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10×3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från till exempel människor, bilar, truckar och dörrar.

Läs mer om Control Pro HF DUAL »

Control Pro HF DUAL, svart

Steinels svarta i Norra tornen, Stockholm

I Norra tornen är design och hållbarhet i fokus. För att Steinels energibesparande sensorer snyggt ska smälta in valde man att lackera dem svarta.