Vad är Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting (HCL) är belysning som producerar ljus som liknar det naturliga ljuset. Belysningsarmaturer med HCL avger ljus med samma spektrum som människor har anpassat sig till under miljoner år och som påverkar våra livsprocesser. Området 455–490 nm i ljusets spektrum är mycket viktigt för att reglera dygnsrytmen. Detta spektrum finns inte i ljus från glödlampor, lysrör och vanlig LED men med HCL är det möjligt att återskapa artificiellt ljus i samma spektrum.

3000K Spektrum

3000K Spektrum

4000K Spektrum

4000K Spektrum

5500K HCL Spektrum

5500K HCL Spektrum

Hur påverkar ljuset oss människor?

Vi människor behöver ljus för att se, men även för att vår biologiska klocka sk. cirkadiansk rytm och våra fysiologiska funktioner ska fungera optimalt. När ljusnivåerna eller dygnsrytmen förändras, till exempel vid nattarbete eller resa genom tidszoner, så följer inte din inbyggda dygnsrytm med på förändringen och kroppen påverkas med t.ex. sömnrubbningar eller stressbesvär.

Genom att återskapa den naturliga dygnsrytmen som dagsljuset ger oss med artificiellt ljus, som efterliknar det naturliga ljusets variationer, bidrar man till människans välbefinnande och prestationsförmåga.

Vår biologiska klocka

Kroppens hormonproduktion

I gryningen, när himlen blir blåaktig, skickar näthinnan en signal via tredje receptorcellen som innehåller molekylen melanopsin, som är känslig för ljus inom dessa spektrums våglängder. Denna signal går till Suprakiasmatiska kärnan (SCN) som är ett område i hypotalamus. Hypotalamus är den del av hjärnan som styr biokemiska, fysiologiska och beteendemässiga rytmer. Samtidigt undertrycks sömnhormonet melatonin och kroppen börjar producera aktiva hormoner, t.ex. kortisol och serotonin. Produktionen fortsätter så länge det finns en tillräcklig mängd av det blåaktiga ljuset. När ljuset slutar innehålla detta blåaktiga spektrum på kvällen och natten, börjar kroppen producera sömnhormonet melatonin igen och de aktiva hormonerna avtar.

 

HCL

HCL på sjukhus

Behovet av rätt ljus

Nuförtiden arbetar en majoritet av människor i Sverige inomhus i någon typ av kontorsmiljö. Även inom sjukvård och skola tillbringar människor också den största delen av sin arbetstid inomhus. Därför finns det ett stort behov av anpassat ljus för alla människor i dessa här miljöerna. Området 455–490 nm i ljusspektrumet är mycket viktigt för att reglera dygnsrytmen. Sömn-vakningscykeln som styrs av en inre kroppsklocka påverkas av detta smala ljusspektrum. Detta spektrum finns inte i ljus från glödlampor eller lysrör. Forskningen visar att det inte bara är ljusets våglängd som påverkar utsöndring av hormoner i våra kroppar, utan också i vilken vinkel som ljuset det sk. omfältsljuset träffar ögat.

Våra belysningslösningar

SKY LUM är vår första produktserie för Human Centric Lighting (HCL). SKY LUM-armaturerna har ett inställbart vitt ljus, vars färgtemperatur sträcker sig från varma och neutrala toner till kalla och vita toner. Därför är SKY LUM utformad som en svävande skiva så att ljuset från SKY LUM träffar ögat i optimal vinkel. Genom att kombinera SKY LUM med ett styrsystem typ LiveLink kan man återskapa det naturliga ljuset dygnsrytm sk. cirkadisk dygnsrytm.

SKY LUM 650×650 | Inomhusmiljöer som kontor, klassrum, dagrum vårdrum m.m.

SKY LUM Tak | Inomhusmiljöer som korridor, passage och dagrum m.m.

SKY LUM 1240×330 | Inomhusmiljöer som kontor, klassrum, dagrum vårdrum m.m.

SKY LUM Vägg | Inomhusmiljöer som korridor, passage och dagrum m.m.

HCL styrning

LiveLink är ett system för styrning av ljus från Steinel. Styrenheten är hjärtat i systemet och till styrenheten ansluter man sensorer (DALI-2 sensorer från Steinel), tryckknappar och armaturer. Med senaste version av LiveLink firmware är det möjligt med HCL-styrning av armaturer med DT8-don, antingen cirkadisk dygnsrytm eller val av färgtemperatur samt scen funktion.

Startpaket klassrum LiveLink

Startpaket klassrum/kontor LiveLink | Styrenhet, Tryckknapps-enhet och Control Pro IR HD.

Startpaket korridor LiveLink

Startpaket korridor LiveLink | Styrenhet och Control Pro HF DUAL.