HLC | Human Centric Lighting

 

Vad är Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting (HCL) är belysning som producerar ljus som liknar det naturliga ljuset. Belysningsarmaturer med HCL avger ljus med samma spektrum som människor har anpassat sig till under miljoner år och som påverkar våra livsprocesser.

Området 455–490 nm i ljusets spektrum är mycket viktigt för att reglera dygnsrytmen. Detta spektrum finns inte i ljus från glödlampor, lysrör och vanlig LED, men med HCL är det möjligt att återskapa artificiellt ljus i samma spektrum.

3000K Spektrum

3000K Spektrum

4000K Spektrum

4000K Spektrum

5500K HCL Spektrum

5500K HCL Spektrum

Vår biologiska klocka

Hur påverkar ljuset oss människor?

Vi människor behöver ljus för att se, men även för att vår biologiska klocka sk. cirkadiansk rytm och våra fysiologiska funktioner ska fungera optimalt.

När ljusnivåerna eller dygnsrytmen förändras, till exempel vid nattarbete eller resa genom tidszoner, så följer inte din inbyggda dygnsrytm med på förändringen och kroppen påverkas med t.ex. sömnrubbningar eller stressbesvär.

Genom att återskapa den naturliga dygnsrytmen som dagsljuset ger oss med artificiellt ljus, som efterliknar det naturliga ljusets variationer, bidrar man till människans välbefinnande och prestationsförmåga.

Kroppens hormonproduktion

I gryningen, när himlen blir blåaktig, skickar näthinnan en signal via tredje receptorcellen som innehåller molekylen melanopsin, som är känslig för ljus inom dessa spektrums våglängder.

Denna signal går till Suprakiasmatiska kärnan (SCN) som är ett område i hypotalamus. Hypotalamus är den del av hjärnan som styr biokemiska, fysiologiska och beteendemässiga rytmer.

Samtidigt undertrycks sömnhormonet melatonin och kroppen börjar producera aktiva hormoner, t.ex. kortisol och serotonin. Produktionen fortsätter så länge det finns en tillräcklig mängd av det blåaktiga ljuset.

När ljuset slutar innehålla detta blåaktiga spektrum på kvällen, börjar kroppen producera sömnhormonet melatonin igen och de aktiva hormonerna avtar.

HCL
HCL på sjukhus

Behovet av rätt ljus

Nuförtiden arbetar en majoritet av människor i Sverige inomhus i någon typ av kontorsmiljö. Även inom sjukvård och skola tillbringar människor också den största delen av sin arbetstid inomhus.

Därför finns det ett stort behov av anpassat ljus för alla människor i dessa här miljöerna. Området 455–490 nm i ljusspektrumet är mycket viktigt för att reglera dygnsrytmen. Sömn-vakningscykeln som styrs av en inre kroppsklocka påverkas av detta smala ljusspektrum.

Detta spektrum finns inte i ljus från glödlampor eller lysrör. Forskningen visar att det inte bara är ljusets våglängd som påverkar utsöndring av hormoner i våra kroppar, utan också i vilken vinkel som ljuset det sk. omfältsljuset träffar ögat.

HCL armatur SKY LUM på kontor
HCL armatur SKY LUM på kontor
HCL armatur SKY LUM på kontor

Med varierande färgtemperatur och intensitet i belysningen under dagens gång upplever kroppen en skillnad i sin omgivande miljö, genom att inte utsättas för en konstant jämn belysning.

 

Våra belysningslösningar

SKY LUM är en familj av armaturer med Human Centric Lighting (HCL), som är utvecklad i nära samarbete med den senaste forskningen och rönen om ljusets påverkan på människan.

Forskningen visar att det är inte bara ljusets våglängd som påverkar utsöndring av kroppens hormoner melatonin, serotonin och kortisol, utan också i vilken vinkel som ljuset träffar ögat det sk omfältsljuset.

Därför är SKY LUM utformad som en svävande skiva så att ljuset från SKY LUM träffar ögat i en optimal vinkel.

LÄS MER OM SKY LUM
SKY LUM

Tre skäl att välja SKY LUM!

HCL Spektrum | Ljusets våglängd är 455-490 nm vid 5500K, vilket är en förutsättning att få igång produktionen av hormoner i kroppen.

Sidoemitterat ljus | SKY LUM använder sig av sidoemitterat ljus, en teknik som gör det möjligt att skapa väl avbländade och effektiva belysningsarmaturer. SKY LUM är utformad som en svävande skiva så att ljuset från SKY LUM träffar ögat i en optimal vinkel.

Helhetslösning | För styrning av SKY LUM använder vi Steinels styrsystem LiveLink vilket ger möjlighet till bl.a. cirkadisk dygnsrytm. Vi levererar en helhetslösning med HCL armaturer och styrning.

Armatur SKY LUM 650x650 DALI DT8

SKY LUM 650×650 | Inomhusmiljöer som kontor, klassrum, korridor, laboratorium

SKY LUM Tak infällt

SKY LUM Tak | Inomhusmiljöer som passage, korridor

Armatur SKY LUM 1240x330 DALI DT8

SKY LUM 1240×330 | Inomhusmiljöer som kontor, klassrum, konferensrum

Armatur SKY LUM Vagg

SKY LUM Vägg | Inomhusmiljöer som reception, passage, dagrum

Färgtemperatur från SKY LUM

Med vårt styrsystem LiveLink från Steinel justeras färgtemperaturen automatiskt under arbetsdagen och följer vår biologiska klocka.

Tillsammans med appen LiveLink-Control är det möjligt att själv ändra färgtemperatur och ljusstyrka direkt via mobil/surfplatta.

Färgtemperatur SKY LUM
LiveLink-Control

HCL styrning med LiveLink

LiveLink från Steinel är ett system för styrning av ljus. Styrenheten är hjärtat i systemet och till styrenheten ansluter man sensorer (DALI-2 sensorer från Steinel), tryckknappar och armaturer.

Med senaste version av LiveLink är det möjligt med HCL-styrning av armaturer med DT8-don, antingen cirkadisk dygnskurva eller eget val av färgtemperatur samt scenario funktion. Installation och funktionsinställningar är app-baserat och ställs in via gratis-appen LiveLink.

LÄS MER OM LIVELINK

Tre skäl att välja LiveLink!

Enkelt | Styrsystem LiveLink är både funktionellt och användarvänligt. I LiveLink systemet identifierar automatiskt DT8-don i armaturerna.

HCL-Kurva | Använd den förprogrammerade HCL-kurvan eller skapa en egen HCL cirkadisk dygnskurva.

HCL-Scener | Skapa enkelt HCL-scener, både grundscener och tillfälliga scener.

LIveLink applikationsexempel

Driftsätt snabbt & enkelt!

Det behövs inga speciella förkunskaper och särskilda utbildningar för att komma igång med LiveLink.

Tack vare den okomplicerade konfigurationen via surfplatta är det mycket enkelt att gruppera armaturer, integrera sensorer och skapa olika scenarier för ljus. LiveLinks styrenheten är hjärtat i systemet och kan hantera upp till 64 adresser och 9 olika belysningsgrupper, allt sker snabbt, enkelt och logiskt med drag & drop. Följ gärna vår Quick-Guide för enkel och snabb konfiguration.

  1. Anslut surfplattan till styrenheten (WiFi)
  2. Starta appen LiveLink Install. LiveLinks styrenhet kommer sedan automatiskt adressera alla enheter som är anslutna på DALI-slingan
  3. Gruppera armaturer
  4. Konfigurera sensorer och tryckknappar
  5. Skapa olika ljusscenarier och tilldela dem tryckknappar
  6. Spara – KLART!
Quickguide livelink
QUick-guide