Visar 1–24 av 53 resultat

Närvaro-frånvarovakter, Steinel.

För att kunna detektera stillasittande människor i t ex kontor, konferensrum, skolsalar etc. krävs det en sensor med hög känslighet som även kan detektera små rörelser, tex. arbete vid dator. Steinels definition av en närvarosensor är att sensorn ska kunna detektera rörelse >15 cm, inom det angivna området för närvarodetektering. Med en rätt placerad och konfigurerad närvarosensor från Steinel behövs inget viftande med armar eller andra medvetna rörelser för att undvika oönskad släckning av belysningen.

Alla Steinels närvarovakter har möjlighet till frånvarofunktion, det innebär att belysning måste tändas manuellt via strömställare/tryckknapp.
Frånvarofunktionen bidrar till en ökad energibesparing eftersom belysningen inte alltid behöver tändas vid korta besök i rummet. Med frånvarofunktionen är det också möjlighet att släcka belysningen, vilket är användbart vid t.ex. filmvisning eller presentationer.

Steinels sensorer är alltid försedda med integrerad ljusmätning som mäter det omgivande ljusets nivå. Det innebär att sensorn kan ställas in så att belysningen inte tänds upp när det infallande dagsljuset överstiger inställt lux-värde. Många av Steinels närvarosensorer kan ställas in för konstantljus, t.ex. ställ in en referensnivå på 500 lux, sedan tar sensorn hänsyn till infallande dagsljus och dimrar anslutna armaturer så att referensnivån bibehålls.