Visar alla 15 resultat

DALI-2 APC Master

För sensorer i DALI-2 APC utförande så erbjuder vi två olika familjer, DALI Plus samt Steinels BT-sensorer.

DALI Plus är närvarovakt som kan användas i alla rum där mer än en DALI-grupp behövs, allt från klassrummet till större lokaler.
DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och kostnadseffektiv installation. Du kan sedan ansluta upp till 64 armaturer och det är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av varje grupp.

Dessutom finns det ytterligare en potentialfri reläutgång som kan anslutas till HVAC eller en armaturgrupp för av-på. På sensorn finns det fyra ingångar för tryckknappar. Behöver man utöka sensorns bevakningsområde ansluter man Steinels IPD slav-sensorer direkt på DALI-slingan.


True Presence, Hallway och HF 360-2 är tre sensorer med integrerad Bluetooth kommunikation. De är utvecklade och anpassade för olika lokaler och utrymmen och har möjlighet med trådlös styrning av intilliggande områden sk. grannzons styrning.

Tillsammans med tillbehöret tryckknapps-enheten PC4 kan antalet tryckknappsstyrda belysningsgrupper enkelt utökas och det är även möjligt att skapa belysningsscenarior via tryckknapps-enheten. Som slav-sensorer används Steinels BT IPD slav-sensorer för trådlös kommunikation eller sensorer modell DALI-2 IPD (ansluts på DALI-slingan) för trådbunden sammankoppling.