FAQ

Behöver man köpa någon programvara?

Nej, programvaran finns fritt att ladda ner för Android resp. Iphone/Ipad.

Vad krävs för programmering? Fjärrkontroll? Surfplatta?

Du behöver fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), som via Bluetooth ansluts till telefonen eller surfplatta.

Hur fungerar programmering i nybyggnadsläge?

Ej programmerad sensor, belysningen tänds automatiskt när man kommer in i rummet. Om man har anslutit tryckknappar så fungerar dimring på alla armaturer, sk. Broadcast funktion.

Kan man få grannzonsstyrning med DALI Plus?

Ja, genom att koppla samman två DALI Plus med sensor via P-anslutningen kan de samverka, då kan en sensor skicka info att ett närliggande rum eller område ska vara tänt med grundljus.

Kan man programmera DALI Plus sensorn för när- eller frånvarodetektering? Måste man styra alla grupper med tryckknapp?

Det är fritt att välja för varje grupp, autotändning eller tändning via trycknapp.

När startar grundljus om efterlystiden är inställt på 15 minuter och grundljus på 30 minuter?

Efter sista rörelsen har detekterats och efterlystiden har löpt ut (>15 min) startar grundljuset. Grundljuset kom- mer att släckas om sensorn inte detektera rörelse inom 30 minuter efter att grundljuset startat. När sensorn detekterar rörelse igen börjar hela cykeln om igen.

Har DALI Plus sensorn dagsljusreglering?

Ja. Välj per grupp 1-3 eller bara en enskild grupp.

Kan en av grupperna S1-S3 minnas senast dimrade nivå?

Nej ! Det finns en inställning i appen där man ställer startvärdet från 50-100%, därifrån börjar ljusregleringen. Så om man släcker på 10% så kommer den gruppen att starta på det värde man angivit i installationen, alltså mellan 50-100%.

Krävs omprogrammering vid byte av armatur?

Ingen omprogrammering, men man måste koppla upp sig med fjärrkontrollen och i appen välja och trycka på en knapp som heter ”Ny lampa”. Resten sköter appen.

DALI PLUS

Enkel DALI-installation – även vid komplex ljusstyrning | DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och kostnadseffekiv installation. Du kan sedan ansluta upp till 64 armaturer som tack vara Steinels DALI Plus sensor automatiskt tilldelas en adress. Det är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av varje grupp. Dessutom finns det ytterligare en potentialfri reläutgång som kan anslutas till HVAC eller en armaturgrupp för av-på. På sensorn finns det fyra ingångar för tryckknappar.

Behöver man utöka sensorns bevakningsområde ansluter man slav-sensorer direkt på DALI-slingan. För interaktion med närliggande områden s.k. grannzonsstyrning ansluter man två eller fler DALI Plus sensorer via en styrledning till plinten P. Vi kan erbjuda DALI Plus i projektanpassade versioner med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Kontakta gärna oss om du behöver andra versioner med förmonterad WAGO WINSTA eller annan kabellängd.

Närvarovakt
DALI Plus
infälld

Närvarovakt
DALI Plus
utanpåliggande

Närvarovakt DALI Plus, infälld
Helautomatisk
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
1 DALI
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
2 DALI
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
1 DALI+1 PF
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
3 DALI+1 PF
WAGO WINSTA®

Fjärrkontroll
Smart Remote

Skyddsgaller
Control Pro-serien

Skyddsgaller
Tak - vägg (djup)

Control Pro DALI Plus
DALI Plus

Närvaro | DALI Plus har inte mindre än fyra pyrosensorer som registrerar omgivningen. I kombination med Steinels unika HD-lins ger detta en oöverträffad och mycket betryggande närvarodetektering.

DALI Plus räckvidd

Räckvidd | Sensorns bevakningsområde är kvadratiskt och kan enkelt reduceras om behov finns. Tack vare det kvadratiska och exakta bevakningsområdet kan ytor i kontorslandskap och andra lokaler enkelt delas in i zoner utan att sensorernas bevakningsområde överlappar varandra.

DALI Plus

Känslighet | En annan fördel med DALI Plus sensorn är att man i appen Smart Remote kan reducera sensorns känslighet dvs att sensorns behöver fler rörelser för att reagera. En användbar funktion om sensorn har monterats för nära ventilation, fönster m.m. där luftens rörelse ibland kan störa sensorn till att trigga för närvaro.

Enkelt med grannzonsfunktion

I kontorslandskap, parkeringsgarage, industrihallar och andra större lokaler är det trygghetsskapande med ljusstyrning av intilliggande områden. Styrning av intilliggande områden s.k. grannzonsfunktion är mycket enkelt med DALI Plus sensorn. Två eller fler DALI Plus sensorer kopplas samman via en styrtråd och kan på så sätt kommunicera över flera zoner. Det är inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon. Om någon befinner sig i zon A, men inge uppehåller sig i zon B, C och D kan ljuset dimras till önskad nivå i dessa zoner, exempelvis 30% av full effekt.

DALI Plus i kontor

 

 

 

 

Principen för styrning av grannzoner

Sensorerna sammankopplas via plint P (se kopplingsschema). Ett annat användbart område för ljusstyrning av grannzoner är korridorer och industrilokaler.

 

Stor frihet

Med tre DALI-kanaler och en extra potentialfri reläutgång kan man konfigurera klassrum, konferensrum och andra större lokaler enligt alla moderna krav om en energi- och kostnadseffektiv anläggning. Tryckknappar kan anslutas till varje belysningsgrupp, totalt tre DALI-grupper + en för den potentialfria reläutgången.

Enligt amerikansk norm för maximal energibesparing kan sensorn vid helautomatisk tändning av ljuset, ställas in så att ljuset inte tänds med full effekt när någon går in i rummet. Ljusnivån kan sedan vid behov manuellt via tryckknapp dimras upp till önskad ljusnivå.

 

 

 

 

Alla armaturer och DALI Plus sensorn ansluts till DALI-slingan.                    Sensorn sköter sedan om all adressering. Använd den extra potentialfria reläkontakten för t.ex. HVAC eller Cut-Off.

 

DALI Plus i klassrum
Smart remote
LÄS MER OM SMART REMOTE

Smart Remote

Smart Remote och tillhörande app ger dig möjlighet att driftsätta och styra alla Steinels produkter som kan styras via en fjärrkontroll. Det finns även möjlighet till 2-vägskommunikation till flera av produkterna, vilket innebär att produkten kan identifiera sig och även sända tillbaka redan inställda värden till fjärrkontrollen.

Ladda ner appen enkelt och gratis till din smartphone eller läsplatta via App Store eller Google Play, anslut till Smart Remote via Bluetooth och sedan är det bara att välja produkt.

App Store
googleplay
Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote