Närvarosensor dali plus

Enkel DALI-installation – även vid komplex ljusstyrning | DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och kostnadseffektiv installation.

Du kan ansluta upp till 64 armaturer som tack vara Steinels DALI Plus sensor automatiskt tilldelas en adress. Det är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av varje grupp.

Dessutom finns det ytterligare en reläutgång (10A) för VVK, Cut-Off eller belysning styrd via brytare. På sensorn finns det fyra ingångar för tryckknappar.

läs mer om dali plus
DALI Plus
Närvarovakt DALI Plus

Behöver man utöka sensorns bevakningsområde ansluter man slav-sensorer direkt på DALI-slingan. För interaktion med närliggande områden s.k. grannzonsstyrning ansluter man två eller fler DALI Plus sensorer via en styrtråd. Det är inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon för att få grannzonerna att kommunicera med varandra.

Vi kan erbjuda DALI Plus i projektanpassade versioner med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt.

Kontakta gärna oss om du behöver andra versioner med förmonterad WAGO WINSTA eller annan kabellängd.

KOntakta oss

FAQ

Behöver man köpa någon programvara?

Nej, programvaran finns fritt att ladda ner för Android resp. Iphone/Ipad.

Vad krävs för programmering? Fjärrkontroll? Surfplatta?

Du behöver fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), som via Bluetooth ansluts till telefonen eller surfplatta.

Hur fungerar programmering i nybyggnadsläge?

Ej programmerad sensor, belysningen tänds automatiskt när man kommer in i rummet. Om man har anslutit tryckknappar så fungerar dimring på alla armaturer, sk. Broadcast funktion.

Kan man programmera DALI Plus sensorn för när- eller frånvarodetektering? Måste man styra alla grupper med tryckknapp?

Det är fritt att välja för varje grupp, autotändning eller tändning via trycknapp.

Kan man få grannzonsstyrning med DALI Plus?

Ja, genom att koppla samman två DALI Plus med sensor via P-anslutningen kan de samverka, då kan en sensor skicka info att ett närliggande rum eller område ska vara tänt med grundljus.

När startar grundljus om efterlystiden är inställt på 15 minuter och grundljus på 30 minuter?

Efter sista rörelsen har detekterats och efterlystiden har löpt ut (>15 min) startar grundljuset. Grundljuset kom- mer att släckas om sensorn inte detektera rörelse inom 30 minuter efter att grundljuset startat. När sensorn detekterar rörelse igen börjar hela cykeln om igen.

Har DALI Plus sensorn dagsljusreglering?

Ja. Välj per grupp 1-3 eller bara en enskild grupp.

Kan en av grupperna S1-S3 minnas senast dimrade nivå?

Nej ! Det finns en inställning i appen där man ställer startvärdet från 50-100%, därifrån börjar ljusregleringen. Så om man släcker på 10% så kommer den gruppen att starta på det värde man angivit i installationen, alltså mellan 50-100%.

Krävs omprogrammering vid byte av armatur?

Ingen omprogrammering, men man måste koppla upp sig med fjärrkontrollen och i appen välja och trycka på en knapp som heter ”Ny lampa”. Resten sköter appen.

Strular tekniken?

Det händer att tekniken strular. Här är grundläggande steg för felsökning av olika problem som kan uppstå. Läs felsökningsguiden här.

Närvarovakt
DALI Plus
infälld

Närvarovakt
DALI Plus
utanpåliggande

Control Pro DALI Plus

Närvarovakt DALI Plus, infälld
Helautomatisk
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
1 DALI
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
2 DALI
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
1 DALI+1 PF
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
3 DALI+1 PF
WAGO WINSTA®

Fjärrkontroll
Smart Remote

Skyddsgaller
Control Pro-serien

Skyddsgaller
Tak - vägg (djup)

DALI Plus
DALI Plus räckvidd
DALI Plus

Närvaro | DALI Plus har inte mindre än fyra pyrosensorer som registrerar omgivningen.

I kombination med Steinels unika HD-lins ger
detta en oöverträffad och mycket betryggande närvarodetektering.

Räckvidd | Sensorns bevakningsområde är kvadratiskt och kan enkelt reduceras om behov finns.

Tack vare det kvadratiska och exakta bevakningsområdet kan ytor i kontorslandskap
och andra lokaler enkelt delas in i zoner utan att sensorernas bevakningsområde överlappar varandra.

Känslighet | En annan fördel med DALI Plus sensorn är att man i appen Smart Remote kan reducera sensorns känslighet dvs att sensorns behöver fler rörelser för att reagera.

En användbar funktion om sensorn har monterats för nära ventilation, fönster m.m. där luftens rörelse ibland kan störa sensorn till att trigga för närvaro.

Behöver man köpa någon programvara?

Nej, programvaran finns fritt att ladda ner för Android resp. Iphone/Ipad.

Vad krävs för programmering? Fjärrkontroll? Surfplatta?

Du behöver fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), som via Bluetooth ansluts till telefonen eller surfplatta.

Hur fungerar programmering i nybyggnadsläge?

Ej programmerad sensor, belysningen tänds automatiskt när man kommer in i rummet. Om man har anslutit tryckknappar så fungerar dimring på alla armaturer, sk. Broadcast funktion.

Kan man programmera DALI Plus sensorn för när- eller frånvarodetektering? Måste man styra alla grupper med tryckknapp?

Det är fritt att välja för varje grupp, autotändning eller tändning via trycknapp.

Kan man få grannzonsstyrning med DALI Plus?

Ja, genom att koppla samman två DALI Plus med sensor via P-anslutningen kan de samverka, då kan en sensor skicka info att ett närliggande rum eller område ska vara tänt med grundljus.

När startar grundljus om efterlystiden är inställt på 15 minuter och grundljus på 30 minuter?

Efter sista rörelsen har detekterats och efterlystiden har löpt ut (>15 min) startar grundljuset. Grundljuset kom- mer att släckas om sensorn inte detektera rörelse inom 30 minuter efter att grundljuset startat. När sensorn detekterar rörelse igen börjar hela cykeln om igen.

Har DALI Plus sensorn dagsljusreglering?

Ja. Välj per grupp 1-3 eller bara en enskild grupp.

Kan en av grupperna S1-S3 minnas senast dimrade nivå?

Nej ! Det finns en inställning i appen där man ställer startvärdet från 50-100%, därifrån börjar ljusregleringen. Så om man släcker på 10% så kommer den gruppen att starta på det värde man angivit i installationen, alltså mellan 50-100%.

Krävs omprogrammering vid byte av armatur?

Ingen omprogrammering, men man måste koppla upp sig med fjärrkontrollen och i appen välja och trycka på en knapp som heter ”Ny lampa”. Resten sköter appen.

Strular tekniken?

Det händer att tekniken strular. Här är grundläggande steg för felsökning av olika problem som kan uppstå. Läs felsökningsguiden här.

Enkelt med grannzonsfunktion

I kontorslandskap, parkeringsgarage, industrihallar och andra större lokaler är det trygghetsskapande med ljusstyrning av intilliggande områden. Styrning av intilliggande områden s.k. grannzonsfunktion är mycket enkel med DALI Plus sensorn.

Två eller fler DALI Plus sensorer kopplas samman via en styrtråd och kan på sätt kommunicera över flera zoner.
Det är inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon.

Om någon befinner sig zon A, men ingen uppehåller sig i zon B, C och D kan ljuset dimras till önskad nivå i dessa zoner, exempelvis 30% av full effekt. OBS: Vid sammankoppling via plint P måste sensorerna spänningsmatas från samma gruppsäkring.

DALI Plus i kontor

Stor frihet

Med tre DALI-kanaler och en extra potentialfri reläutgång kan man konfigurera klassrum, konferensrum och andra större lokaler enligt alla moderna krav om en energi- och kostnadseffektiv anläggning.

Tryckknappar kan anslutas till varje belysningsgrupp, totalt tre DALI-grupper plus en för den potentialfri reläutgången.

Enligt amerikansk norm för maximal energibesparing kan sensorn vid helautomatisk tändning av ljuset, ställas in så att ljuset inte tänds med full effekt när någon går in i rummet. Ljusnivån kan sedan vid behov manuellt via tryckknapp dimras upp till önskad ljusnivå.

Alla armaturer och DALI Plus sensorn ansluts till DALI-slingan. Sensorn sköter sedan om all adressering. Använd den extra potentialfria reläkontakten för t.ex. VVK eller Cut-Off.

DALI Plus i klassrum
Smart Remote
googleplay
App Store

Smart Remote

Konfigurera DALI Plus sensorn på ett enkelt och logiskt sätt med din mobiltelefon. Kommunikationen med sensorn är dessutom dubbelriktad vilket innebär att du läser tillbaka sensorns konfiguration för att kontrollera gjorda inställningar.

Appen är mycket användarvänlig, även avancerade funktioner som olika ljusscenarier, konstantljus och grannzoner kan snabbt och enkelt konfigureras. Appen finns både till IOS och Android, den är dessutom på svenska.

LÄS MER OM SMART REMOTE
Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Quick-guide