DALI Plus – en sensor,
tusen möjligheter

I kontorslandskap, parkeringsgarage, industrihallar och andra större lokaler är det trygghetsskapande med ljusstyrning av intilliggande områden. Styrning av intilliggande områden s.k. grannzonsfunktion är mycket enkel med DALI Plus sensorn.

Läs mer om Dali Plus

Enkel DALI-installation –
även vid komplex ljusstyrning

DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och kostnadseffektiv installation.

Du kan ansluta upp till 64 armaturer som tack vara Steinels DALI Plus sensor automatiskt tilldelas en adress. Det är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av varje grupp.

Dessutom finns det ytterligare en reläutgång (10A) för VVK, Cut-Off eller belysning styrd via brytare. På sensorn finns det fyra ingångar för tryckknappar.

WAGO WINSTA

Behöver man utöka sensorns bevakningsområde ansluter man slav-sensorer direkt på DALI-slingan. För interaktion med närliggande områden s.k. grannzonsstyrning ansluter man två eller fler DALI Plus sensorer via en styrtråd.

Det är inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon för att få grannzonerna att kommunicera med varandra.

Vi kan erbjuda DALI Plus i projektanpassade versioner med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt.

Karl H Ströms nya teknikspecialist Patrick Trofast

Frågor om Dali?
Kontakta teknisk support

Ring 036-550 33 00

Mejla: info@khs.se

Närvaro

DALI Plus har inte mindre än fyra pyrosensorer som registrerar omgivningen.

I kombination med Steinels unika HD-lins gerdetta en oöverträffad och mycket betryggande närvarodetektering.

Räckvidd

Sensorns bevakningsområde är kvadratiskt och kan enkelt reduceras om behov finns.

Tack vare det kvadratiska och exakta bevakningsområdet kan ytor i kontorslandskap och andra lokaler enkelt delas in i zoner utan att sensorernas bevakningsområde överlappar varandra.

Känslighet

En annan fördel med DALI Plus sensorn är att man i appen Smart Remote kan reducera sensorns känslighet dvs att sensorns behöver fler rörelser för att reagera.

En användbar funktion om sensorn har monterats för nära ventilation, fönster m.m. där luftens rörelse ibland kan störa sensorn till att trigga för närvaro.

DALI Plus i kontor

Enkelt med grannzonsfunktion

I kontorslandskap, parkeringsgarage, industrihallar och andra större lokaler är det trygghetsskapande med ljusstyrning av intilliggande områden. Styrning av intilliggande områden s.k. grannzonsfunktion är mycket enkel med DALI Plus sensorn.

Två eller fler DALI Plus sensorer kopplas samman via en styrtråd och kan på sätt kommunicera över flera zoner.Det är inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon.

Om någon befinner sig zon A, men ingen uppehåller sig i zon B, C och D kan ljuset dimras till önskad nivå i dessa zoner, exempelvis 30% av full effekt. OBS: Vid sammankoppling via plint P måste sensorerna spänningsmatas från samma gruppsäkring.

Stor frihet

Med tre DALI-kanaler och en extra potentialfri reläutgång kan man konfigurera klassrum, konferensrum och andra större lokaler enligt alla moderna krav om en energi- och kostnadseffektiv anläggning.

Tryckknappar kan anslutas till varje belysningsgrupp, totalt tre DALI-grupper plus en för den potentialfri reläutgången.

Enligt amerikansk norm för maximal energibesparing kan sensorn vid helautomatisk tändning av ljuset, ställas in så att ljuset inte tänds med full effekt när någon går in i rummet. Ljusnivån kan sedan vid behov manuellt via tryckknapp dimras upp till önskad ljusnivå.

DALI Plus i klassrum
Control Pro DALI Plus

FAQ

Nej, programvaran finns fritt att ladda ner för Android resp. Iphone/Ipad.

Du behöver fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), som via Bluetooth ansluts till telefonen eller surfplatta.

Ej programmerad sensor, belysningen tänds automatiskt när man kommer in i rummet. Om man har anslutit tryckknappar så fungerar dimring på alla armaturer, sk. Broadcast funktion.

Det är fritt att välja för varje grupp, autotändning eller tändning via trycknapp.

Ja, genom att koppla samman två DALI Plus med sensor via P-anslutningen kan de samverka, då kan en sensor skicka info att ett närliggande rum eller område ska vara tänt med grundljus.

Efter sista rörelsen har detekterats och efterlystiden har löpt ut (>15 min) startar grundljuset. Grundljuset kom- mer att släckas om sensorn inte detektera rörelse inom 30 minuter efter att grundljuset startat. När sensorn detekterar rörelse igen börjar hela cykeln om igen.

Ja. Välj per grupp 1-3 eller bara en enskild grupp.

Nej ! Det finns en inställning i appen där man ställer startvärdet från 50-100%, därifrån börjar ljusregleringen. Så om man släcker på 10% så kommer den gruppen att starta på det värde man angivit i installationen, alltså mellan 50-100%.

Ingen omprogrammering, men man måste koppla upp sig med fjärrkontrollen och i appen välja och trycka på en knapp som heter ”Ny lampa”. Resten sköter appen.

Det händer att tekniken strular. Här är grundläggande steg för felsökning av olika problem som kan uppstå. Läs felsökningsguiden här.

Närvarovakt
DALI Plus
infälld

Närvarovakt
DALI Plus
utanpåliggande

Närvarovakt DALI Plus, infälld
Helautomatisk
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
1 DALI
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
2 DALI
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
1 DALI+1 PF
WAGO WINSTA®

Närvarovakt DALI Plus, infälld
3 DALI+1 PF
WAGO WINSTA®

Fjärrkontroll
Smart Remote

Skyddsgaller
Control Pro-serien

Skyddsgaller
Tak - vägg (djup)

Smart Remote

Styr och driftsätt DALi Plus-sensorerna med fjärrkontrollen Smart Remote och dess tillhörande app. De gör det enkelt att konfigurera och hantera alla Steinels produkter som är anpassade för fjärrkontroll.

Ladda ner appen gratis till din smartphone eller surfplatta – finns på både App Store och Google Play, anslut till Smart Remote via Bluetooth, välj produkt, och sedan är du klar.

smart remote mobilapp
App Store
googleplay