Kvarteret Polstjärnan i Täby

Kvarteret Polstjärnan, Täby

I Polstjärnan är ingen inomhusbelysning tänd i onödan – tack vare Steinels sensorstyrda armaturer. Ljuset följer med personen som rör sig i trapphuset.

Kvarteret Polstjärnan som är beläget öster om Täby centrum består totalt av 125 lägenheter fördelade på åtta våningar. De moderna och behagliga trapphusen är belysta av Steinels sensorarmaturer i serie RS PRO S2.

Även i de allmänna utrymmena har man installerat Steinels sensorstyrda LED-armaturer. Ljuset tänds så fort du rör på dörrhandtaget eller om någon visar sig utanför entrén.

Tack vare att armaturerna i serie RS PRO kommunicerar med radiokommunikation kan dessa sammankopplas så att alla armaturer följer med en person som går upp eller ned i trapphuset.

Kvarteret Polstjärnan, Täby

 

Kvarteret Polstjärnan, Täby

Kvarteret Polstjärnan, Täby


Sensorarmatur S2 | Avsedd att användas i miljöer där det krävs mer ljus, t.ex. större trapphus, korridor, passage, omklädningsrum m.m. S2 kan snabbt och enkelt anpassas för de krav och miljöer som finns i olika fastigheter. RS PRO LED S2 är försedd med den senaste adaptiva HF- sensorn från Steinel som anpassar sig efter rummets användning. För att skapa extra trygghet kan RS PRO LED S2 lysa med grundljus hela tiden och tända angränsande ytor i trygghetssyfte (svärmfunktion). Läs mer om Sensorarmatur S2 »

Kontakta oss om ni är intresserade av veta mer om projektet och produkterna:

Kvarteret Polstjärnan, Täby

I Polstjärnan är ingen inomhusbelysning tänd i onödan – tack vare Steinels sensorstyrda armaturer. Ljuset följer med personen som rör sig i trapphuset.