Kvarteret Polstjärnan i Täby

Kvarteret Polstjärnan, Täby

Kvarteret Polstjärnan som är beläget öster om Täby centrum består totalt av 125 lägenheter fördelade på åtta våningar. De moderna och behagliga trapphusen är belysta av Steinels sensorarmaturer i serie RS PRO S2. Även i de allmänna utrymmena har man installerat Steinels sensorstyrda LED-armaturer. Ljuset tänds så fort man rör på dörrhandtaget eller om någon visar sig utanför entrén. Tack vare att armaturerna i serie RS PRO kommunicerar med radiokommunikation kan dessa sammankopplas så att alla armaturer följer med en person som går upp eller ned i trapphuset. I kvarteret Polstjärnan är ingen inomhusbelysning är tänd i onödan tack vare Steinels sensorstyrda armaturer.

Kvarteret Polstjärnan, Täby

 

Kvarteret Polstjärnan, Täby

Kvarteret Polstjärnan, Täby


Sensorarmatur S2 | Avsedd att användas i miljöer där det krävs mer ljus, t.ex. större trapphus, korridor, passage, omklädningsrum m.m. S2 kan snabbt och enkelt anpassas för de krav och miljöer som finns i olika fastigheter. RS PRO LED S2 är försedd med den senaste adaptiva HF- sensorn från Steinel som anpassar sig efter rummets användning. För att skapa extra trygghet kan RS PRO LED S2 lysa med grundljus hela tiden och tända angränsande ytor i trygghetssyfte (svärmfunktion). Läs mer om Sensorarmatur S2 »

Kontakta oss om ni är intresserade av veta mer om projektet och produkterna:

Kvarteret Polstjärnan, Täby

Kvarteret Polstjärnan i Täby Kvarteret Polstjärnan som är beläget öster om Täby centrum består totalt av 125 lägenheter fördelade på åtta våningar. De moderna och behagliga trapphusen är belysta av Steinels sensorarmaturer i serie RS PRO S2. Även i de allmänna utrymmena har man installerat Steinels sensorstyrda LED-armaturer. Ljuset tänds så fort man rör på […]