Visar alla 16 resultat

DALI-2 IPD sensorer från Steinel

DALI-2 IPD Slav är sensorer från Steinel som används som slavar till Steinels DALI-master sensorer (DALI Plus, serie 3000, LiveLink) eller som slavar i andra ljusstyrningssystem. De ansluts på DALI-slingan och strömförsörjs av denna, därför att det viktigt att notera hur mycket ström som slav-sensorn förbrukar.
En DALI-2 IPD slav-sensor ger endast information till mastern och närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern eller med DALI systemets kontroll-/styrmodul.

Använd gärna Steinel DALI-2 IPD sensorer till andra ljusstyrningssystem t.ex Beckhoff, WAGO m.fl. Kontrollera först med respektive fabrikats
kompabilitetslista så att sensorer och ljusstyrningssystem harmoniserar fullt ut.