DALI LiveLink – när det är enkelt med ljusstyrning

Dali LiveLink

LiveLink är ett DALI baserat styrsystem som gör det möjligt att på ett energi- och kostnadseffektivt sätt styra belysnings-anläggningar så som klassrum, konferensrum, kontor, idrottshall m.m. Till LiveLink kan armaturer av olika fabrikat användas, enda kravet är att armaturen är försedd med DALI-driftdon. För att detektera närvaro och mäta ljusförhållandena i rummet används Steinels unika och driftsäkra sensorer av modell DALI-2. Det behövs inte heller några speciella manöverpaneler för att tända eller släcka olika ljusscenarier, använd vanliga tryckknappar och tilldela dem olika scenarier. Eller ännu smartare, använd LiveLink-appen Control tillsammans med din smartphone för att styra ljuset.

LiveLink och sensorer

Till LiveLink-systemet har Steinel valt ut några av sina bästa sensorer med olika sensortekniker. Sensorerna används för många olika miljöer och krav, allt från att detektera sittande personer på små ytor till att från mycket hög höjd detektera gående personer. Med senaste version av LiveLink firmware är det också möjligt med HCL-styrning av armaturer med DT8-don, antingen cirkadisk dygnsrytm eller val av färgtemperatur samt scen funktion.

Våra livelink produkter
Quickguide LiveLink
DALI LiveLink från Steinel
DALI LiveLink från Steinel

MONTERA

Utvalda DALI-2 rörelse- och närvarosensorer från 3000-serien och Control Pro-serien finns tillgängliga för installation. Här hittar du rätt sensor för varje behov.

Livelink sensorer
DALI LiveLink från Steinel

INSTALLERA

Sensorerna och armaturerna som är integrerade i DALI-nätverket konfigureras med LiveLink Install-appen. Välj bland ett antal förinställda rumskonfigurationer eller skapa din egen konfiguration.

Quick-Guide
DALI LiveLink från Steinel

ANPASSA

Med den separata LiveLink Control-appen kan ljuset snabbt anpassas till personliga eller situationella krav eller väljas från förinställda konfigurationer. Tack vare de separata apparna kan användaren inte av misstag ändra grundkonfigurationen.

Driftsätt snabbt & enkelt!

Det behövs inga speciella förkunskaper och särskilda utbildningar för att konfigurera LiveLink. Använd en surfplatta med den kostandsfria LiveLink-appen installerad. Gruppera armaturer och sensorer, tilldela tryckknapparna olika ljusscenarier, allt sker snabbt, enkelt och logiskt med drag & drop.

  • Anslut surfplattan till styrenheten (WiFi)
  • Starta appen LiveLink Install. LiveLinks styrenhet kommer sedan automatiskt adressera alla enheter som är anslutna på DALI-slingan
  • Gruppera armaturer
  • Konfigurera sensorer och tryckknappar
  • Skapa olika ljusscenarier och tilldela dem tryckknappar
  • Spara – KLART!