Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev El & Belysning innehåller information om Karl H Ströms produktnyheter och kommande aktiviteter (mässor, testprojekt m.m.)

Information gällande GDPR

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För Karl H Ström AB är det viktigt att våra kunder, intressenter och leverantörer känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och beroende på genom marknadskanal du kom i kontakt med Karl H Ström AB kan vi ha samlat in olika personuppgifter. Utöver de uppgifter du själv angett (person namn, epost, telefon) kan vi ha samlat in din företagstillhörighet och eventuellt intresse av våra erbjudanden. Läs mer i vår integritetspolicy. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.