Sponsring

Vi har sedan länge stöttat och engagerat oss i lokal idrott när vi har haft möjlighet till detta.
År 2021 är vi stolta sponsorer av:

Jönköpings tennisklubb

Jönköpings tennisklubb | Klubben bildades som JTK, Jönköpings Tennis Klubb 1903 och är en av landets äldsta klubbar. En av de stora initiativtagarna till klubben var syskonen Hay som dessutom var huvudägare i vad som allmänt kallades för Tändsticksfabriken. Även i Huskvarna fanns intresse för sporten och 1924 bildades HTS, Huskvarna Tennis Sällskap. 1981 flyttade båda klubbarna sin verksamhet till Rosenlundsbackarna och en gemensam idrottshall – Racketcentrum Ekonomiska Förening. 1991 slog klubbarna samman till Huskvarna Jönköping Tennisklubb, för att främja tennisens utveckling i Jönköpings Kommun. Efter två årsmöten, varav ett extra, bestämde klubben att från och med mars 2011 göra ett namnbyte och återgår till ursprungsnamnet Jönköpings Tennisklubb (JTK).

Läs mer