Visar alla 4 resultat

Human Centric Lightning – HCL

SKY LUM är en familj av armaturer med Human Centric Lighting (HCL), som är utvecklad i nära samarbete med den senaste forskningen och
rönen om ljusets påverkan på människan. Forskningen visar att det är inte bara ljusets våglängd som påverkar utsöndring av kroppens hormoner
melatonin, serotonin och kortisol, utan också i vilken vinkel som ljuset träffar ögat det sk omfältsljuset.

HCL Spektrum – ljuset från Skylum har en våglängd på 455-490 nm vid 5500K, vilket är en förutsättning att få igång produktionen av hormoner i kroppen.

Sidoemitterat ljus – gör det möjligt att skapa väl avbländade och effektiva belysningsarmaturer. SKY LUM är utformad som en svävande skiva så att ljuset från SKY LUM träffar ögat i en optimal vinkel.

Helhetslösning – för styrning av SKY LUM rekommenderar vi Steinels styrsystem LiveLink vilket ger möjlighet till bl.a. cirkadisk dygnsrytm. Vi levererar en helhetslösning med HCL armaturer och styrning.