Visar 1–24 av 77 resultat

Rörelsevakt, Steinel.

Rörelsevakt är en sensor för detektering av framförallt gående människor. Steinel erbjuder en mängd olika rörelsevakter, alla anpassade för olika användningsområden. Rörelsevakter från Steinel finns med tre olika typer av sensortekniker, IR-sensor (även kallad PIR), HF-sensor (även kallad mikrovågs-sensor) samt ultraljudssensor.

För utomhusbruk är det vanligtvis endast möjligt att använda IR-sensorer. En IR-sensor känner när ett varmt föremål förflyttar sig från ett av sensorns fält till ett annat. Fälten ligger som en solfjäder ut från sensorn och bäst detektering fås vid rörelser längs med sensor. Vid rörelser rakt emot sensorn förkortas räckvidden avsevärt (ofta upp till 80% kortare räckvidd).  Placera därför IR-sensorn så att fälten hamnar vinkelrätt mot förmodad rörelseriktning.
Tänk också på att föremål som staket, träd, parkerade bilar och liknande förhindrar detektering. Det är alltid möjligt att enkelt skärma av en IR-sensor. En väl definierad detekteringsyta är viktig för bästa funktion och energibesparing.

För inomhusbruk kan IR-sensor, HF-sensor eller ultraljudssensor användas för att detektera rörelser från gående personer.
Fördelen med rörelsevakter av typ HF- eller ultraljudsteknik är att dessa har längst räckvidd och bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Perfekt för korridor, kulvert och andra smala utrymmen. HF- eller ultraljudssensorer kan också under gynnsamma förhållanden detektera runt hörn. HF-sensorn kan även detektera genom väggar andra tunna material. Därför att det extra viktigt att räckvidden ställs in noggrant för dessa sensorer så att oönskade detekteringar undviks.

Alla Steinels rörelsevakter är försedda med integrerat skymningsrelä för mätning av det omgivande ljuset. Rörelsevakten aktiveras först när det omgivande ljuset understiger inställt lux-värde.