Vad är skillnaden mellan IR, HF och ultraljudssensorer?

Om skillnaden mellan olika sensortekniker

Det kan vara en utmaning för alla att förstå de olika sensorernas egenskaper och funktioner. Här får du lära dig om IR-sensorer, ultraljudssensorer och HF-sensorer, vad som är deras unika förmågor och bästa användningsområden.

IR-sensorn –solfjädern som är perfekt för att detektera gående


IR-sensorn – solfjädern som är perfekt för att detektera gående

En IR-sensor, även känd som PIR (Passive Infra Red), är perfekt för användning utomhus i våra breddgrader. IR-sensorn upptäcker när ett varmt föremål rör sig från ett fält till ett annat.

Fälten sträcker sig ut som en solfjäder från sensorn. Det innebär att rörelsen i förhållande till sensorns placering påverkar detektionsområdet. Den bästa detekteringen uppnås när du rör dig längs med sensorn, det vill säga när du bryter fälten.

Om du rör dig rakt mot sensorn minskas detektionsområdet kraftigt, ibland upp till 80 procent. Därför är det viktigt att du placerar IR-sensorn så att fälten är vinkelräta mot den förväntade rörelseriktningen.

Det är också bra att vara medveten om att objekt som staket, träd, parkerade bilar och liknande kan påverka sensorns förmåga att detektera. Det är alltid möjligt att enkelt skärma av en IR-sensor.

Ultraljudsensorn –fladdermusen som kan detektera runt hörn


Ultraljudsensorn – fladdermusen som  kan detektera runt hörn

Vissa miljöer är mer krävande än andra. Som mindre korridorer med 90-graders svängar och dörrar till höger och vänster. Sådana utmaningar kan kräva många sensorer.

Men, om du använder ultraljudssensor räcker det med en! Precis som en fladdermus på jakt “ser” sensorn runt hörn och hinder genom att använda ultraljud som inte ärj hörbart för människor eller djur.

Genom att mäta ljudutsläppet mot det reflekterade ljudet kan sensorn upptäcka förändringar i ekot. Detekteringen fungerar inte genom väggar, utan ljudvågorna fyller hela rummet och passerar eventuella hinder som skåp eller skiljeväggar, vilket gör att rörelse detekteras på andra sidan. Detta gör att sensorn passar utmärkt i omklädningsrum, korridorer, kontorslandskap och liknande miljöer.

Vad är skillnaden mellan IR, HF och ultraljudssensorer?


HF-sensorn – kan bli osynlig och ser genom tunna material

Om du vill att sensorn ska vara osynlig eller om du behöver placera sensorn i en krävande miljö, som en tvätthall, bör du välja en HF-sensor (kallas ibland även för mikrovågssensor).

HF-sensorn fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med både IR-sensorn och ultraljudssensorn eftersom den kan detektera rörelse genom tunna material som glas, trä eller gipsväggar. Detta gör den till en idealisk lösning för områden där en diskret och osynlig sensor önskas. Dock är den riktigt värdelös att placera i en garderob eftersom armaturen där då kommer att tändas så fort du rör dig utanför garderobsdörren.

HF-sensorn fungerar genom att skicka ut en högfrekvent signal som sedan reflekteras tillbaka till sensorn. När sensorn upptäcker förändringar i dessa signaler indikerar det att det finns en rörelse i närheten och belysningen aktiveras.

HF-sensorn har en hög noggrannhet och är idealisk för användning i kontorsmiljöer, korridorer och andra liknande utrymmen.

Läs mer om våra olika sensormodeller (PDF)