Utfasning av lysrör pågår. Vår belysning är framtidssäkrad med LED-teknik

UtfasniUtfasning av lysrör pågår. Vår belysning är framtidssäkrad med LED-teknikng av lysrör pågår och vår belysning är framtidssäkrad med LED-teknik

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Det sker på grund av Ekodesign-förordningen samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS-direktivet.

Trots att kvicksilver anses som ett av de farligaste miljögifterna har det varit tillåtet att användas i vissa ljuskällor i väntan på mer energieffektiva alternativ. Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen. Från hösten 2023 var T8-lysrören på tur att fasas ut men nu är det klart att även T5-lysrören förbjuds då.

Följande utfasningsdatum gäller för de vanligast förekommande ljuskällorna:

  • Kompaktlysrör och T5 cirkel: 24 februari 2023
  • Lysrör T5 och T8: 24 augusti 2023

Vad händer efter dessa datum?

Efter detta datum får man inte sätta nya ljuskällor på EU marknaden, produkter som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas/säljas.


Vilka är alternativen?

Generellt finns följande alternativ:

1. Ersätt ljuskällan med ett motsvarande LED ljuskälla
Till många ljuskällor som berörs finns det LED ersättning.

2. Ombyggnad av den befintliga armaturen
Notera att detta måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Elsäkerhetsverket har regler och utgör marknadskontroll.

3. Byte av armatur
Om belysningsarmaturerna är av äldre slag (material såsom lamphållare, plintar och kablar är ofta i dåligt skick) så rekommenderas det alltid att byta till nya mycket energieffektivare armaturer/belysningssystem med LED.

Källa: Belysningsbranschen

All vår belysning är framtidssäkrad med LED-teknik.
Kontakta oss för att få hjälp med att byta ut din belysning.