Värtahamnen Garage i Stockholm

Värtahamnen Garage i Stockholm

I det underjordiska parkeringshuset lyser Steinels Connect 5100 upp och skapar trygghet. All armatur är sammankopplad i grupper och styrs via bluetooth. 

Värtahamnen är en av Stockholms huvudhamnar och betjänar passagerarfärjorna som trafikerar Finland, Åland, Estland och Lettland. Värtahamnen ligger strax öster om Stockholm utmed vägen mot Lidingö. Från att ha varit ett område endast till hamnverksamhet finns idag ett brett utbud av kontors-, lager- och kryssningsverksamhet, med betydande närvaro av mediebranschen. Nu genomförs ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt av Stockholms stad i det område som Värtahamnen tillhör.

Gammal garagebelysning byttes mot smart sensorarmatur

I kvarteret Rotterdam utmed Hangövägen finns ett kontorskomplex med ett större underjordiskt garage med flera hundra parkeringsplatser. Under 2019 ersattes all gammal garagebelysning mot Steinels sensorarmatur 5100 Connect. Arbetet och projekteringen utfördes av CombiConsult i Stockholm som även konfigurerade armaturerna. Fastigheten ägs och förvaltas av Kungsleden.

Värtahamnen Garage i Stockholm

Värtahamnen Garage i Stockholm

Armaturerna lyser med grundljus när ingen närvaro är detekterad av sensorn, vilket ger trygghet. Dessutom är armaturerna sammankopplade i grupper och kan på så sätt interagera tillsammans. En stor fördel med 5100 Connect är möjligheten att enkelt koppla samman flera armaturer utan att behöva dra en speciell styrkabel. Detta tack vare integrerad Bluetooth i alla armaturer.

Belysning framtagen för tuffa miljöer

Connect 5100 från Steinel är en armatur framtagen för dammiga och tuffa miljöer som parkeringsgarage, industri, större förrådsbyggnader m.m. Tack vare integrerad Bluetooth-kommunikation mellan armaturerna är det enkelt att skapa belysningsgrupper utan att en speciell styrledning behöver installeras. Det är alltså möjligt att i de flesta fall använda befintligt kablage vid utbyte av gamla belysningsarmaturer mot Connect 5100.

Läs mer om sensorarmatur Connect 5100 »


 

Värtahamnen Garage i Stockholm

I det underjordiska parkeringshuset i Värtahamnen lyser Steinels Connect 5100 upp och skapar trygghet. All armatur är sammankopplad i grupper och styrs via bluetooth.