Globen Garaget i Stockholm Stad

Globen Garaget, Stockholm

När gamla belysningen i Globengaraget byttes ut mot smart armatur från Steinel visade en kontrollmätning att renoveringen gett en energibesparing på 70 procent. 

Det välkända landmärket Globen i Stockholm uppfördes 1989. Förutom Globen arenan finns även nya fotbollsarenan Tele2 från 2013 samt Johanneshov isstadio i området, vilket ställer stora krav på att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för alla besökare vid olika evenemang.

Nu har garaget Söderskans försetts med ny energieffektiv belysning som är närvarostyrd. Garaget består av 3 våningar under jord. När den gamla belysningen skulle bytas ut föll valet på Steinels armatur Connect 5100 vilket visade sig vara den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen. Efter bytet av armaturer har energibesparingen vid kontrollmätning uppgått till 70 procent.

Installationen av armaturerna utfördes av Elitel AB i Kista.

Globen garaget

Smart belysning dygnet runt

I Globen-garagen är armaturerna sammankopplade i olika belysningsgrupper och lyser även med 10% trygghetsskapande grundljus.

All konfiguration av funktioner i armaturen är app-baserat via Steinels gratis-app Smart Remote. En fördel med Steinels senaste HF-sensor (mikrovåg) är att den snabbt och exakt detekterar bilar i rörelse på avstånd upp till 6 meter. Det är möjligt att minska sensorns detekteringsområde men att även reducera sensorns känslighet i olika riktningar.

Globen Garaget, Stockholm

Connect 5100 från Steinel är en armatur framtagen för dammiga och tuffa miljöer som parkeringsgarage, industri, större förrådsbyggnader och liknande.

Bluetooth ger smidig kommunikation

Tack vare integrerad Bluetooth-kommunikation mellan armaturerna är det enkelt att skapa belysningsgrupper utan att en speciell styrledning behöver installeras. Det är alltså möjligt att i de flesta fall använda befintligt kablage vid utbyte av gamla belysningsarmaturer mot Connect 5100.

Läs mer om sensorarmatur Connect 5100 »

Sensorarmatur Connect 5100 5-ledare ök


 

Globen Garaget, Stockholm

När gamla belysningen i Globengaraget byttes ut mot smart armatur från Steinel visade en kontrollmätning att renoveringen gett en energibesparing på 70 procent.