Hallway, DALI-sensor med Bluetooth kommunikation

Rörelsevakt Hallway i korridor

True Presence, Hallway och HF 360-2 i DALI APC utförande är tre sensorer med integrerad Bluetooth för kommunikation mellan sensorerna. Det innebär att detekteringsområdet smidigt kan utökas och det är möjligt med styrning av intilliggande områden sk. grannzonsstyrning. Dimra via tryckknappar eller skapa olika scenarier för belysningen. Som slav-sensorer används Steinels BT IPD slav-sensorer för trådlös kommunikation.Hallway, DALI-sensor med Bluetooth kommunikation

Rörelsevakt Hallway

Rörelsevakt Hallway är försedd med två riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gående personer i korridor, kulvert och passager. Sensorn detekterar totalt en yta på 25×3 m. Det blir allt populärare med svarta tak i olika utrymmen inomhus. På beställning finns Hallway även i svartlackerat utförande.

Läs mer om Hallway » 

Rörelsevakt Hallway
Hallway i svart utforande