Serie S med Bluetooth mesh för smarta trapphus!

Serie S med Bluetooth mesh for smarta trapphus!

Klassikerna RS PRO LED S1 och S2 från Steinel har uppdaterats. Numera kan armaturerna i nya serie S kommunicera med varandra via Bluetooth Mesh. Via mobil-app är det möjligt att skapa grannzoner och belysningsgrupper samt ställa nivå för max- och grundljus. I kombination med Steinels senaste driftsäkra sensor är det möjligt att uppnå en mycket energieffektiv belysningsanläggning som enkelt kan anpassas enligt fastighetens krav och förutsättningar.

Läs mer om Serie S » 

Serie S med Bluetooth mesh for smarta trapphus!
Serie S med Bluetooth mesh for smarta trapphus!
Serie S med Bluetooth mesh för smarta trapphus!