Vad betyder EPD och LCA?

Exempel på Livscykelanalys

LCA och EPD är något det pratas mycket om. Har du koll på vad det betyder?

Det är två begrepp som är avgörande för att förstå och minska miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder.

EPD, Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration), är som en näringsdeklaration för miljön. Den ger transparent och standardiserad information om en produkts miljöpåverkan. Än så länge finns det inte något krav på att svenska företag måste ha detta. Men det kommer. Snart.

LCA, Livscykelanalys, är grunden i miljövarudeklarationen. Ett verktyg för att analysera och utvärdera den totala miljöpåverkan av en produkt – från råmaterial till avfallshantering. Typ:

“Hur är det med dig, lilla produkt?”

Det började bra med lite återvunnen plast, men sen hamnade jag i en fabrik som körde på kolenergi och då började det gå utför…”

I en värld där jordens termostat verkar vara trasig och vi förbrukar resurser som om det fanns en oändlig leverans, kommer livscykelanalysen vara vårt verktyg för att göra smartare val.