Så lyckas ni med lysrörsutbytet – checklista

Energibesparing med smart led

Lysrösrutfasningen sätter press på fastighetsägare som nu ganska akut behöver se över sin belysning, men som också fått ett ypperligt tillfälle att investera i hållbar, energismart belysning.

För den som tänker långsiktigt finns stora besparingar att göra. Både för tryggheten, plånboken och miljön.

Här har vi tagit fram en kort checklista, skapad utifrån fakta från Belok, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler.

Checklista för fastighetsägare inför lysrörsutfasningen

Gör dig bekant med regelverket – Ta del av de senaste riktlinjerna för att förstå vad direktivet innebär för dig och din verksamhet. Ta kontakt med oss på eller läs på hos Belysningsbranschen.

Engagera hyresgäster – Prata med dina hyresgäster för att förstå deras behov. Det hjälper dig att planera för ett smidigt utbyte som stör så lite som möjligt.

Prioritera ditt utbyte –Inventera dina lysrör och bestäm vilka som behöver bytas ut först baserat på deras ålder och tillstånd. Prioritera byggnader som är hårt belastade och har hög besparingspotential. Använd en mall liknande denna:

inventeringsmall för fastighetsägare

Välj din väg framåt – Avgör om du ska göra ombyggnad av befintliga armaturer (måste genomföras av behörig person), eller att investera i nya LED-armaturer med smart styrning. Tänk smart och långsiktigt. Vår leverantör Steinel har vid oberoende mätningar kunnat konstatera 95 procent energibesparing när du går från klassiska lysrör till Smart LED med inbyggd sensorstyrning.

Planera ekonomiskt och tidsmässigt – Gör belysningsberäkning. Ta fram tid- och kostnadsbedömning för utfasningen och se till att detta inkluderas i den långsiktiga underhållsplaneringen.

Läs hela rapporten från Belok och ta del av deras mer detaljerade checklista (PDF 14 sidor)Vill du ha hjälp att ta fram belysningsberäkning och förslag på smart styrning?

Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så får du hjälp. Vi har jobbat med smart belysning i över 30 år och vet exakt hur man ska göra för att lyckas med maximal energieffektivisering.

Skicka ett mejl till info@khs.se eller ring 036-550 33 00

Kontakta oss