Sju viktiga punkter vid val av belysning till parkeringshus

Connect serie 5100
Garage upplyst av Steinels armatur Connect 5100
Garage upplyst av Steinels armatur Connect 5100

Utfasningen av miljöfarliga lysrör är en chans att förnya belysningen i parkeringshus. Denna förändring kan göra parkeringshusen ljusare och tryggare, samtidigt som de sänker energikostnaderna.

Nu när ungefär 17 miljoner lysrör ska bytas ut i Sverige, är det en perfekt tidpunkt för fastighetsägare att göra en positiv förändring. Det handlar om att tänka smart och inte vara dumsnål. Professionell rådgivning och rätt ljusplanering från början är nyckeln.

Här är sju punkter som du som fastighetsägare behöver ta ställning till vid val av belysning.

Energieffektiv och hållbar belysning:
Välj kvalitet. Det är skillnad på LED och LED. Satsa på belysning med styrning.

Säkerhet och trygghet:
Ett väl upplyst parkeringshus är säkrare och mer inbjudande, vilket minskar risken för olyckor och brott samtidigt som det ökar känslan av trygghet.

Anpassa ljuset:
Använd modern sensorteknik för att anpassa ljuset efter behov och rörelse, vilket sparar mycket energi.

Design och estetik:
Välj belysning som förbättrar parkeringshusets utseende och harmoniserar med byggnadens arkitektur.

Kostnad vs. besparing:
Se den initiala kostnaden som en investering, då de långsiktiga besparingarna i energi och underhåll överväger.

Expertkonsultation:
Ta hjälp av experter för att hitta lösningar som passar era behov och budget.

Hållbarhetstänk:
En uppgradering är inte bara en ekonomisk investering, det är också ett steg mot en mer hållbar framtid.

Genom att följa dessa råd kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra sina parkeringshus till säkra, välkomnande och effektiva platser, vilket inte bara gagnar de boende utan även ökar fastighetens värde.

Vill du ha hjälp med byte av belysning i ett parkeringshus?

Ta kontakt med oss och berätta om ditt projekt så hjälper vi dig med förslag på ljusberäkning. Helt konstnadsfritt!

Maila oss