Närvarovakt True Presence®

True Presence från Steinel

True Presence är framtidens sensorteknik från Steinel. Det är världens första äkta närvarosensor, då menar vi en sensor som till 100% kan ge information om närvaro i ett rum. Genom att detektera mikrorörelser som uppstår vid andning, är det möjligt att detektera en sovande eller en helt stillasittande person inom ett område på Ø 9 meter runt sensorn. Blixtsnabbt ger sensorn information om närvaro eller ingen närvaro av personer i ett rum, detta öppnar upp helt nya möjligheter till att skapa smarta byggnader. True Presence® finns även i ett multiutförandet med som kan mäta ljusvärde, temperatur, lufttryck, luftfuktighet, VOC och CO2 – 7 sinnen för äkta närvaro!

True Presence® är perfekt att använda i många typer av miljöer där det är extra viktigt att snabbt och säkert detektera närvaro, allt från universitetets stora hörsal till vårdcentralens väntrum. Detekteringsområdet är 64 m2. Större ytor  vid montagehöjd 2-12 m. ger konventionell närvarodetektering 177 m2. True Presence® avsedd för takmontage i standard. True Presence® sensorn finns för gränssnitt 1-/2-kanal, KNX och DALI (mars 2020). True Presence® finns även som multisensor KNX som kombinerar närvarodetektering och mätning av luftkvalité. Läs mer om True Presence »

Närvarovakt True Presence®