Hur True Presence kan förbättra välmåendet – nytt perspektiv på ljusstyrning

Hur True Presence kan förbättra välmåendet – nytt perspektiv på ljusstyrning

Forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping tar ljusstyrning till nya nivåer genom att använda Steinels multisensorer True Presence som kan känna av andningen.

Med projektet PULSE (Present-sensing User-responsive Lighting for Supporting Emotions) siktar de på att skapa bättre och mer energieffektiv belysning i både hem- och offentliga miljöer

Hur True Presence kan förbättra välmåendet – nytt perspektiv på ljusstyrning
Ratnakala Sithravel, Postdoktor vid Jönköpings Tekniska Högskola.

Det tvärvetenskapliga teamet, ledd av postdoktor RatnaKala Sithravel och professor Myriam Aries, kommer att undersöka hur True Presence kan användas för att skapa en anpassningsbar belysningsmiljö baserat på individuella behov i realtid.

Traditionella sensorsystem för belysningsstyrning utgår vanligtvis från förprogrammerade nivåer och yttre faktorer. Men vad händer om belysningen kan anpassas efter människors emotionella och fysiska tillstånd?

Genom att använda multisensorer som kan känna av andningen, kan forskarna få en djupare förståelse för hur ljus kan användas för att förbättra människors välbefinnande.

Anpassning förbättrar effektivitet och välmående

– Andningen är nära kopplad till hur vi mår, förklarar RatnaKala Sithravel.

Genom att mäta och analysera andningsmönster kan vi skapa en ljusmiljö som främjar lugn och avslappning eller ger energi och fokus, beroende på individens behov. Till skillnad från traditionella närvarosensorer är denna typ av sensorer mer personliga och kan relatera till individuella och gruppers fysiska och psykiska tillstånd

Rätt mängd ljus, fördelat på rätt sätt utan att blända och vid rätt tid på dagen hjälper oss att upprätthålla vår dygnsrytm. Med integrerande belysning mår vi bättre både psykiskt och fysiskt och kan prestera bättre på jobbet och i skolan.

Energibesparing och bättre ljusmiljö

Forskningsteamet ser stora möjligheter för sensorer som känner av andning inom både offentlig miljö och hemmiljö. Till exempel kan sensorerna användas i klassrum för att identifiera elevernas stressnivåer och energinivåer, vilket gör det möjligt att anpassa belysningen för att skapa en mer optimal inlärningsmiljö.

På liknande sätt kan sensorer och belysning användas i hemmet för att främja välbefinnande och anpassa ljuset efter individuella behov.

Utöver det potentiella förbättrade välbefinnandet, kan användningen av sensorer som känner av andning även ha positiva energieffektiva effekter i olika miljöer. Genom att anpassa belysningen efter individuella behov kan onödig energiförbrukning undvikas, vilket leder till en mer hållbar belysningslösning.

Bygger på tidigare forskning

Projektet PULSE är en fortsättning på tidigare framgångsrika projekt, inklusive SMILE, DOSE och ExTRA DOSE, som har finansierats av Belysningsstiftelsen och Energimyndigheten. Dessa projekt fokuserade på att optimera belysningssystem och placeringen av sensorer för att förbättra energieffektiviteten och användarresponsiviteten.

Myriam Aries, professor i belysningsvetenskap och biträdande avdelningschef, är entusiastisk.

– Vi är väldigt glada över att Belysningsstiftelsen ger oss möjlighet att vidareutveckla vår forskning. Projektet är en viktig del av vår verksamhet och kommer att bidra till att stärka vår organisation och utbildning.

Myriam Aries, Professor vid Jönköpings Tekniska Högskola
Myriam Aries, Professor vid Jönköpings Tekniska Högskola

Belysningsstiftelsens ordförande Lena Gustafsson understryker vikten av att stödja forskningsinitiativ som PULSE.

– Vi anser att det är viktigt att våra lärosäten har möjlighet att arbeta inom den vetenskapliga traditionen och utveckla sin forskningsmetodik. Genom att ge stöd till projekt som PULSE kan vi främja framsteg och innovation inom belysningsområdet.

Genom att integrera andningssensorer i ljusstyrningssystem kan framtidens belysning erbjuda en anpassningsbar och välbefinnandeorienterad miljö.

Med projektet PULSE öppnar forskarna vid Tekniska Högskolan i Jönköping upp nya möjligheter för att förbättra både hem- och offentlig belysning med hjälp av sensorer som känner av andning.


Källa: Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Foto: Jönköpings Tekniska högskola