Steinels DALI-2 sensorer i Roslagsbanans nya depå.

Steinels DALI-2 sensorer i Roslagsbanans nya depå.

Roslagsbanan som går från Stockholms Östra station är Sveriges enda kvarvarande smalspåriga järnväg.  Nästan 50 000 passagerare stiger varje dygn på något av tågen utmed banan. Nu byggs det upp en ny depå vid Molnby. Depån ska serva de 22 nya tågen som ska trafikera Roslagsbanan från med 2022. Detta kommer väsentligt att förbättra kapaciteten på Roslagsbanan. För att styra ljuset i depån har man valt att använda Steinels DALI-2 certifierade sensorer tillsammans med styrsystemet Saia från Malthe Winje. Läs mer om projektet på »