Rörelsevakt
IS 345
DALI

Artikelnr: E1300629 Kategorier: ,

IS 345 är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för detektering av gående personer i korridor, kulvert och andra smala gångar.  Den har en räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 20 meter. Montagehöjden ska vara mellan 2,5 -4 meter. I nya 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen ”dagsljus logik” vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing.  Modell DALI är av typ broadcast (master) och kan anslutas direkt mot armaturer med DALI HF-don.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i korridor, kulvert och andra smala utrymmen med max takhöjd 4 meter. 
Utförande: DALI master med broadcast (application controller) för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. En kanal. Automatisk tändning. Möjlighet med grundljus 10-50% i steg om 10 (korridorfunktion). Ställbart max ljus 50-100%. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion, ställs in med fjärrkontroll Smart Remote. Via Smart Remote kan man välja om sensorn ska starta i läge ”Till” eller starta i läge ”Från” efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll. Finns i utförande med kvadratiskt eller runt täcklock. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+ Serie IS 3000. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.
Maximal belastning: 60mA (max 30 st DALI-don). Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.
Sensor: IR-sensor med 280 bevakningszoner som detekterar 5-10 m. i två riktningar för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 3 m. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek – 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsläge, 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen ”Dagsljus logik” innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m.
Anslutning: Plint 4×2,5 mm² (fas, nolla, DALI+, DALI-) Om två eller fler rörelsevakter ska slaven vara med gränssnitt DALI-2 slav/input device, se kopplingsschema i bruksanvisning.
Omgivningstemperatur: -20°C – + 50°C
Skyddsklass: IP54 – utanpåliggande, IP20 – infälld
Elektrisk data: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm, Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratiskt utanpåliggande utförande. IS 345 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) DALI-2 Slav/Input device och KNX.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300629 – Rörelsevakt IS 345 DALI, kvadratisk, utanpåliggande
E1300632 – Rörelsevakt IS 345 DALI, runt, utanpåliggande
E1300635 – Rörelsevakt IS 345 DALI, kvadratisk, infällt
E1300638 – Rörelsevakt IS 345 DALI, runt, infällt

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till rörelsevakt i serie 3000 finns det följande tillbehör :

E1312120 – Skyddsgaller skydd av metall, för tak- eller väggmontage
E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote, snabb och enkel driftsättning
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1300818 – Svart täcklock för serie IS 3000 utanpåliggande modell i kvadratiskt utförande.

Bruksanvisning för IS 345 DALI, Steinel, svenska
Bruksanvisning för 3000-serien DALI »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsättning med Smart Remote serie IS3000 »

Produktblad IS 345 DALI, för nedladdning / utskrift
Produktblad IS 345 DALI »

Broschyr översikt serie 3000, 4-sidor
Översikt 3000-serien »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Måttskiss för rörelevakt IS3360, och IS345

Måttskiss för rörelsevakt IS3360 och IS345

Meny

MY CART

Close