Rörelsevakt
IS 345
DALI-2 APC Master

Artikelnr: E1300629 Kategorier: ,

IS 345 är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för detektering av gående personer i korridor, kulvert och andra smala gångar.  Den har en räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 20 meter. Montagehöjden ska vara mellan 2,5 -4 meter. Samtliga modeller i 3000-serien har integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen ”dagsljus logik” vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Modell DALI-2 APC Master är av typ broadcast, vilket innebär att armaturer med DALI-don som ansluts på sensorns DALI-slinga inte behöver adresseras, allt fungerar som ”Plug&Play”. Nivå för grundljus, maxljus, efterlystid m.m. ställs enkelt på sensorn eller via app-fjärrkontroll.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i korridor, kulvert och andra smala utrymmen med max takhöjd 4 meter. 
Utförande: DALI master med broadcast funktion. Armaturer med DALI-don ansluts direkt på DALI-slingan och behöver inte adresseras (armaturer och enheter kan ej adresseras individuellt vid en broadcast lösning). En DALI-kanal, automatisk tändning. Inställning av grundljus, maxljus, skymningsnivå och efterlystid utförs enklast via fjärrkontroll Smart Remote. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Finns i utförande med kvadratiskt eller runt täcklock. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+Serie IS 3000.
Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.
Anslutning: Plint 4×2,5 mm² (fas, nolla, DALI+, DALI-). Om två eller fler rörelsevakter ska kopplas samman (master-slav), ska sensor-slaven vara med gränssnitt DALI-2 IPD (slav/input device), se kopplingsschema i bruksanvisning.
Maximal belastning:60mA (max 30 st DALI-don) dvs sensorn strömförsörjer DALI-slingan med 60mA. Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.
Sensor: IR-sensor med 280 bevakningszoner som detekterar 5-10 meter i två riktningar för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 3 meter. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek – 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Grundljus 10-50% och maxljus 50-100% (i steg om 10%). Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen ”Dagsljus logik” innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, ett vanligt scenario på morgonen i en korridor, passage, entré m.m.
Omgivningstemperatur: -20°C – + 50°C
Skyddsklass: IP54 – utanpåliggande, IP20 – infälld
Elektrisk data: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm, Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103. Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratiskt utanpåliggande utförande. IS 345 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) DALI-2 IPD slav/Input device och KNX.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300629 – Rörelsevakt IS 345 DALI-2 APC Master kvadratisk, utanpåliggande
E1300632 – Rörelsevakt IS 345 DALI-2 APC Master, runt, utanpåliggande
E1300635 – Rörelsevakt IS 345 DALI-2 APC Master, kvadratisk, infällt
E1300638 – Rörelsevakt IS 345 DALI-2 APC Master, runt, infällt

Produkten är accepterad av Byggvarubedömningen Produkten är bedömd i SundaHus

 

Till rörelsevakt i serie 3000 finns det följande tillbehör :

E1312120 – Skyddsgaller skydd av metall, för tak- eller väggmontage
E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote, snabb och enkel driftsättning
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1300818 – Svart täcklock för serie IS 3000 utanpåliggande modell i kvadratiskt utförande.

Bruksanvisning för IS 345 DALI-2 APC Master, Steinel, svenska
Bruksanvisning för 3000-serien DALI »

Produktblad IS 345 DALI-2 APC Master, för nedladdning / utskrift
Produktblad IS 345 DALI-2 APC Master »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsättning med Smart Remote serie IS3000 »

Broschyr översikt serie 3000, 4-sidor
Översikt 3000-serien »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Måttskiss för rörelevakt IS3360, och IS345

Måttskiss för rörelsevakt IS3360 och IS345

Meny

MY CART

Close