Rörelsevakt
IS 345
1-kanal (on/off)

Artikelnr: E1300627 Kategorier: ,

IS 345 är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för detektering av gående personer i korridor, kulvert och andra smala gångar. Den har en räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 20 meter. Montagehöjden ska vara mellan 2,5 -4 meter. Relä med nollpunktsbrytning ger en sensor med lång livslängd. Samtliga modeller i serie-3000 har integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen ”dagsljus logik” vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Model 1-kanal är avsedd för on/off och benämns även com 1 i teknisk dokumentation.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i korridor, kulvert och andra smala utrymmen med max takhöjd 4 meter. 
Utförande: 1-kanals (on/off)  rörelsevakt med helautomatisk funktion. Finns i utförande med kvadratiskt eller runt täcklock. Via fjärrkontrollen Smart Remote kan man välja om sensorn ska starta i läge ”Till” eller starta i läge ”Från” efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via Smart Remote. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+ Serie IS 3000. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Maximal belastning: Max startström 200A/240µs, dock 8 st HF-don, LED-drivers, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. 2000W resistiv last. C < 176 µF. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från driftdon/drosslar. Minsta last 1W.
Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3×2,5 mm² + jordskruv.
Sensor: IR-sensor med 280 bevakningszoner som detekterar 5-10 m. i två riktningar för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 3 m. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek – 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsläge, 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen ”Dagsljus logik” innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m.
Omgivningstemperatur: -20°C – + 50°C
Skyddsklass: IP54 – utanpåliggande, IP20 – infälld
Elektrisk data: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm, Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratiskt utanpåliggande utförande. IS 345 finns även i utförande PF (potentialfri kontakt), DALI, DALI-2 och KNX
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300627 – Rörelsevakt IS 345, 1-kanal, kvadratisk, utanpåliggande
E1300630 – Rörelsevakt IS 345, 1-kanal, runt, utanpåliggande
E1300633 – Rörelsevakt IS 345, 1-kanal, kvadratisk, infällt
E1300636 – Rörelsevakt IS 345, 1-kanal, runt, infällt

Produkten är accepterad av Byggvarubedömningen Produkten är bedömd i SundaHus

 

Till rörelsevakt i serie 3000 finns det följande tillbehör:

E1312120 – Skyddsgaller skydd av metall, för tak- eller väggmontage
E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote, snabb och enkel driftsättning
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1300818 – Svart täcklock för serie IS 3000 utanpåliggande modell i kvadratiskt utförande.

Bruksanvisning svenska
Bruksanvisning serie 3000 1-kanal »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsattning med Smart Remote serie IS 3000 »

Produktblad IS 345 1-kanal, för nedladdning / utskrift
Produktblad IS 345 1 kanal »

Broschyr översikt serie 3000, 4-sidor
Översikt 3000-serien »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Måttskiss för rörelevakt IS3360, och IS345

Måttskiss för rörelsevakt IS3360 och IS345

Meny

MY CART

Close