Närvarovakt
DALI Plus
utanpåliggande

DALI Plus från Steinel är närvarovakt med tre DALI-kanaler och ett extra PF-relä. Den kan användas i alla rum där mer än en DALI-grupp behövs, allt från klassrummet till komplexa kontorslandskap med krav på styrning av intilliggande områden. DALI Plus sensorn är försedd med Steinels unika HD-lins som har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett oöverträffat närvaro-område på 8×8 meter och för gående personer 20×20 meter. Sensorns bevakningsområde är kvadratiskt, vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Som projektanpassad version finns DALI Plus med WAGO WINSTA snabbkoppling för fördelningsbox.

Användningsområde: Närvarodetektering i lokaler typ klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Tre DALI-kanaler samt en potentialfri reläutgång ger möjligt att individuellt styra olika belysningsgrupper enligt önskemål. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda DALI Plus för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.
Utförande: 64 stycken DALI-armaturer kan fördelas på tre grupper. Automatisk eller manuell tändning individuellt anpassningsbart på samtliga grupper. Möjligt med konstantljus för tre individuella grupper. Varje DALI-grupp kan manuellt ljusregleras via återfjädrande tryckknappar. En reläutgång för HVAC, Cut-Off eller belysning automatiskt ON/OFF eller styrd via brytare.
Montage: Utanpåliggande montage, finns även för infällt montage. Montagehöjd 2,5-10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.
Anslutning: Insticksplint 8×2,5 mm² med integrerad dragavlastning. Två eller fler (max 10 st) DALI Plus kan kopplas samman. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ DALI Plus och slav-sensorn vara med gränssnitt DALI-2 Slav/Input device.
Maximal belastning: 150mA DALI Output för anslutning direkt mot alla armaturer med DALI-don. Max 64 st DALI-don. Utgång med potentialfri kontakt max 10A, dock startström max 800A/200µS.
Sensor: 4800 bevakningszoner, kvadratiskt högupplöst närvaro-område 8×8 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20×20 m. (ej rakt emot sensorn). För exakt bevakningsområde vid olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning.
Omgivningstemperatur: 0°C – + 40°C
Efterlystid/grundljus: 30 sek – 60 min. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-50%) ställas in mellan 0-60 min eller alltid På.
Konstantljus: Tre ljusgrupper vid off-set.
Grannzonsfunktion: Två eller fler DALI Plus sensorer kopplas samman via en styrtråd och kan på sätt kommunicera över flera zoner. Det är inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon.
Skyddsklass: IP20
Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz.
Typ nr: 6938 Styr-/DALI-modul, 6937 Sensormodul.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: För all konfiguration och driftsättning måste fjärrkontroll Smart Remote användas. Ladda ner manual för driftsättning  Smart Remote + DALI Plus. Som slav-sensor kan alla sensorer från Steinels gränssnitt DALI-2 Slav/Input device användas »
DALI Plus kan levereras med monterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, för användning tillsammans med WINSTA® fördelningsbox modell Steinel-sensor. Snabbkopplingen anpassas enligt projektets krav med 1- eller 2-ledare. Kontakta oss för mer info.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300596 – Närvarovakt DALI Plus komplett för utanpåliggande takmontage

Produkten är accepterad av Byggvarubedömningen Produkten är bedömd i SundaHus

 

Till närvarovakt DALI Plus Steinel finns det följande tillbehör:
E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote
E1312032 – Skyddsgaller, vit

Slav-sensorer (alla Steinels sensorer med gränssnitt DALI-2 kan användas som slav-sensor)
E1301202 – Slav-sensor närvarovakt Control Pro IR HD, DALI-2 för dosa/förhöjningsram
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage

Behöver man köpa någon programvara?
Nej, programvaran nns fritt att ladda ner för Android resp. Iphone/Ipad.

Vad krävs för programmering? Fjärrkontroll? Surfplatta?
Fjärrkontroll Smart Remote, art nr E1360256, som via Bluetooth ansluts till telefonen eller surfplatta.


Hur fungerar programmering i nybyggnadsläge?

Ej programmerad sensor, belysningen tänds automatiskt när man kommer in i rummet. Om man har anslutit tryckknappar så fungerar dimring på alla armaturer, sk. Broadcast funktion.

Vilka sensorer ska man använda som slavar?
Välj närvaro-rörelsevakter som har gränssnitt DALI-2 från Steinel.

Kan man få grannzonsstyrning med DALI Plus?
Genom att koppla samman två DALI Plus med sensor via P-anslutningen kan de samverka, då kan en sensor skicka info att ett närliggande rum eller område ska vara tänt med grundljus.

Kan man programmera DALI Plus sensorn för när- eller frånvarodetektering? Måste man styra alla grupper med tryckknapp?
Det är fritt att välja för varje grupp, autotändning eller tändning via trycknapp.

När startar grundljus om efterlystiden är inställt på 15 minuter och grundljus på 30 minuter?
Efter sista rörelsen har detekterats och efterlystiden har löpt ut (>15 min) startar grundljuset. Grundljuset kom- mer att släckas om sensorn inte detektera rörelse inom 30 minuter efter att grundljuset startat. När sensorn detekterar rörelse igen börjar hela cykeln om igen.

Har DALI Plus sensorn dagsljusreglering?
Ja. Välj per grupp 1-3 eller bara en enskild grupp.

Krävs omprogrammering vid byte av armatur?
Ingen omprogrammering, men man måste koppla upp sig med fjärrkontrollen och i appen välja och trycka på en knapp som heter ”Ny armatur”. Resten sköter appen.

Kan en av grupperna S1-S3 minnas senast dimrade nivå. Exempelvis om belysningen reglerades ned till 70% innan den släcktes. När den sedan aktivt tänds så ligger den kvar på 70%?
Nej ! Det finns en inställning i appen där man ställer startvärdet från 50-100%, därifrån börjar ljusregleringen. Så om man släcker på 10% så kommer den gruppen att starta på det värde man angivit i installationen, alltså mellan 50-100%.

För ytterligare teknisk information tveka inte att kontakta oss!

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote, svenska
Driftsättning av DALI Plus med Smart Remote »

Produktblad DALI Plus Steinel, för nedladdning/utskrift
Produktblad närvarovakt DALI Plus »

Bruksanvisning DALI Plus Steinel, svenska
Bruksanvisning DALI Plus, svenska »

Broschyr DALI Plus, svenska
Broschyr DALI Plus – En sensor, tusen möjligheter.

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Måttskiss närvarovakt DALI Plus

Måttskiss närvarovakt DALI Plus

Meny

MY CART

Close