DALI-2 IPD Slav är sensorer som används som slavar till Steinels DALI-master sensorer (DALI Plus, serie 3000, LiveLink) eller som slavar i andra ljusstyrningssystem. De ansluts på DALI-slingan och strömförsörjs av denna, därför att det viktigt att notera hur mycket ström som slav-sensorn förbrukar. En DALI-2 IPD slav-sensor ger endast information till mastern och närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern.

No products were found matching your selection.

Meny

MY CART

Close