Rörelsevakt Hallway

Rörelsevakt Hallway i korridor
Rörelsevakt Hallway

Steinels True Presence-serie har utökats med sensorn Hallway, försedd med två riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gående personer i korridor, kulvert och passager. Via mobil-app Smart Remote konfigureras sensorns alla funktioner som känslighet, räckvidd, efterlystid m.m. Med integrerad Bluetooth kan två eller fler Hallway-sensorer snabbt och kostnadseffektivt sammankopplas.

Hallway har dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 12,5 x 3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 25 x 3 meter. En unik egenskap för Hallway är att detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i bägge riktningarna (se exempel nedan). Sensorn har hög känslighet även vid rörelse rakt emot vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, passage etc. Rörelsevakt Hallway finns för gränssnitt 1-/2-kanal och KNX.

Rörelsevakt Hallway

Smart installation

Sensorer i Steinels True Presence serie är försedda med en stark magnet för snabbt och smidigt montage. Det behövs inga verktyg för att frigöra sensorenheten, utan endast muskelstyrka. Sensorn finns för infällt eller utanpåliggande montage, inställningar av sensorns funktioner är app-baserade.

Rörelsevakt Hallway

Detekteringsområde

Hallway har två individuellt riktade sensorer (HF/mikrovåg) som utan fördröjning detekterar gående personer. Optimal montagehöjd är 2,8 meter, sensorn detekterar då ett område i båda riktningar som är 12,5 meter långt och 3 meter brett. Två eller fler Hallway-sensorer kan via integrerad Bluetooth sammankopplas för interaktion.