Connect 5100 är nu D-märkt!

Connect 5100 är nu D-märkt!

Sensorarmatur Connect 5100 är numera D-märkt. Det betyder att armaturen uppfyller kraven enligt EN 60598-2-24 med en begränsad yttertemperatur på +90°C och kan därför användas bl.a. inom jordbruk och träindustri.

Connect 5100 är en kapslad och tålig armatur för lokaler inom jordbruk, maskinhall, parkeringshus, industri, verkstad m.m. Armaturen har integrerad Bluetooth vilket innebär att armaturerna kan trådlöst kommunicera med varandra. Tack vare mesh-teknik, dvs. armaturen sänder vidare signalen, finns det ingen begränsning i avstånd mellan första och sista armatur i belysningsgruppen. Alla inställningar av armaturerna Connect 5100 är sker via Steinels gratis-app. Därför är det mycket enkelt att skapa både stora och små belysningsgrupper samt anpassa armaturen enligt lokalens krav och förutsättningar.

Connect 5100 är försedd med den absolut senaste LED-tekniken och Steinels nya adaptiva sensor. Allt detta tillsammans ger en energieffektiv och flexibel belysningsanläggning med mycket låga driftkostnader och minimalt underhåll.

Läs mer om Connect 5100 »