3000-serien i KNX-utförande hos Byggvarubedömningen

3000-serien bedömd hos BVB

Steinels 3000-serie med rörelsevakter är nu fullständigt bedömda hos Byggvarubedömningen. Det gäller samtliga modeller av KNX-utförandet, sedan tidigare är version 1-kanal, PF, DALI APC och DALI IPD fullständigt bedömda. Byggvarudeklaration och bedömningsunderlag finns att hämta på Byggvarubedömningens hemsida»

Rörelsevakterna i 3000-serien finns i många olika utföranden med speciellt utvecklade linser för olika applikationsområden, från det enklaste källarförrådet till höghöjdslagret. Rörelsevakterna passar överallt där man säkert och energieffektivt vill detektera rörelse från gående personer och fordon.

Hela 3000-serien fungerar med fjärrkontroll Smart Remote som gör det möjligt att snabbt och enkelt driftsätta och styra Steinels närvaro och rörelsevakter. Sensorn kan även skicka tillbaka info till Smart Remote på sensorns modell och inställningar. Läs mer om 3000-serien KNX »