Sensorer för alla behov – 3000-serien

Steinels populära rörelsevakter i serie 3000 har nu förbättrats ytterligare och utökats med flera nya varianter och gränssnitt t.ex. KNX, DALI.

Rörelsevakterna i nya 3000 serien finns i sex olika grundvarianter med speciellt utvecklade linser för olika applikationsområden. Det finns en lins eller en sensorteknik för varje tillfälle där man vill detektera rörelse, från det enklaste källarförrådet till höghöjdslagret. Hela familjen består i dagsläget av mer än 70 st olika artiklar.

En teknisk nyhet är att sensorerna har sk. dagsljuslogik vilket innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m. Allt för en mer energieffektiv anläggning med en positiv upplevelse av sensorstyrt ljus.

Hela nya 3000-serien fungerar dessutom med fjärrkontroll Smart Remote som gör det möjligt att blixtsnabbt och utan problem driftsätta Steinels närvaro-och rörelsevakter. Sensorn kan även identifiera sig mot Smart Remote genom att skicka tillbaka info om sensorns modell och gjorda inställningar.

Läs mer om 3000-serien »