Vad är lux?

Lux är SI-enheten (International System of Units) för belysningsstyrka. Enkelt uttryckt representerar det mängden ljus som träffar en viss yta. Det mäts i termer av ”lumen per kvadratmeter”. Detta kan låta tekniskt, men tänk på det som att mäta mängden vatten som fyller en pool; lux mäter hur mycket ljus som ”fyller” en yta – typ som hur djup poolen är.

Varför är lux viktigt?

Belysning påverkar inte bara vår förmåga att se saker klart, utan det kan också påverka vårt välbefinnande, humör och produktivitet. För svag belysning kan leda till ögontrötthet, vilket kan resultera i huvudvärk och minskad koncentration. Å andra sidan kan för stark belysning också vara skadlig, särskilt om den orsakar bländning.

I arbetsmiljöer, såsom kontor, laboratorier och skolor, är det viktigt att ha rätt mängd belysning för att säkerställa optimal produktivitet och välbefinnande. Det är därför normer och riktlinjer har utarbetats för att specificera vilken belysningsnivå som bör upprätthållas beroende på rummets funktion.

Lux

Hur påverkar detta bygg- och renoveringsprojekt?

När det kommer till byggprojekt, särskilt nybyggnationer och renoveringar. är lux  en nyckelkomponent. Arkitekter och designers måste räkna på hur mycket naturligt och konstgjort ljus som kommer att finnas i ett rum för att säkerställa att det uppfyller de nödvändiga standarderna.

För offentliga miljöer finns specifika krav på belysningsstyrka som är baserade på verksamhetens art. Arbetsmiljöverket övervakar dessa standarder för att säkerställa att alla följer riktlinjerna. Uppfylls inte dessa kan det inte bara leda till lagliga påföljder, men också till säkerhetsrisker och minskad effektivitet.

Hur mycket lux är tillräckligt?

Rekommenderade lux-värden varierar beroende på den specifika aktiviteten eller platsens funktion. Oftast behövs både allmänbelysning och platsbelysning. Till exempel:

Lokal/arbetsfunktion

Vanligt kontorsarbete
Arbete med högre krav på seende
Konferensrum
Soprum

Allmänbelysning (lux)

300
300
500
100

Platsbelysning (lux)

500
750
500
100

Du kan läsa mer om vilka regler och rekommendationer hos Arbetsmiljöverket. Där kan du också ladda ner en ljusmätar-app som gör att du enkelt kan mäta belysningen med din mobil (iOS och Android)