Optimal belysning för kontor

Ljussättning av kontorslokaler handlar om att skapa miljöer som främjar produktivitet, välbefinnande och energieffektivitet. För fastighetsägare är det avgörande att förstå och implementera belysningslösningar som svarar mot både dagens och morgondagens behov.

Smart ljusstyrning för energieffektivitet

Modern kontorsbelysning måste vara flexibel. Den ska kunna anpassas till individuella behov och förändrade arbetsplatssituationer. Från ergonomiska skrivbordslampor till sofistikerade LED-lösningar med ljusstyrning är varje aspekt av kontorsbelysningen viktig. När du har ett flexibelt system räcker det med enkla justeringar för att sätta upp nya arbetsplatser eller vid förändringar i kontorslayouten.

När elen är den största kostnadsposten för kontorsbelysning och hyresgästen har krav på sig att nå målen för koldioxidneutralietet är energieffektiva lösningar inte bara en miljömässig nödvändighet, utan också en ekonomisk fördel. Investeringar i energieffektiva produkter betalar sig snabbt och bidrar till en mer hållbar arbetsmiljö.

En smart lösning för öppna utrymmen

I öppna kontorsmiljöer är ljusstyrningen avgörande. Ett välanpassat styrsystem säkerställer att alla får det ljus de behöver och känner sig bekväma med. Moderna system som justerar tändning och dimning efter infallande dagsljus och närvaro bidrar till både energibesparing och ljuskomfort. Det blir trevligare att vistas i lokalerna helt enkelt.

Optimal belysning för kontor

Frågor om belysning för kontor?
Kontakta teknisk support

Ring 036-550 33 00

Mejla: info@khs.se

Mänskliga aspekter av ljusstyrning

I ett öppet kontor är det viktigt att skapa en ljusmiljö där alla känner sig bekväma, även de som arbetar sent. En välplanerad belysningslösning förhindrar känslan av att sitta isolerad i en ö av ljus, och bidrar till en känsla av trygghet och gemenskap.

Kontorslandskap

Ett modernt kontorslandskap kräver belysning som kan anpassas till både individuellt och gruppbaserat arbete. Här spelar individuell ljusstyrning en central roll. Med möjligheten att justera ljuset vid varje arbetsplats, ökar både flexibilitet och energieffektivitet.

Visuell kommunikation och välbefinnande

Många tänker inte på det men belysningen spelar en stor roll i sättet vi kommunicerar. Mer ljus på väggar och i tak hjälper människor att se varandras ansiktsuttryck, vilket underlättar förståelse och samarbete. Studier har visat att en välbelyst arbetsmiljö bidrar till personalens välbefinnande och produktivitet.

Närvarosensorer: smarta och energisparande

Alla individuella arbetsplatser bör utrustas med närvarosensorer. Det är särskilt viktigt i en tid där många anställda tillbringar en större del av sin arbetstid utanför kontoret. Sensorer ser till att ljuset endast är på när arbetsplatsen används, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt.

Att välja rätt belysning för ett kontor är en investering i både nuet och framtiden. Det är en balansakt mellan att skapa en produktiv och trivsam arbetsmiljö, samtidigt som man håller energikostnaderna nere. För fastighetsägare som gör detta val är det ett steg mot att skapa en hållbar och framgångsrik arbetsplats för morgondagens behov.

Kontakta oss

Närvarosensor PD8 & PD24 

Steinels nya PD-serie är en familj av moderna närvarosensorer, designade för att med precision detektera både sittande och gående personer. Den svarta versionen utmärker sig för sin unika förmåga att leverera exakt ljusmätning och närvarodetektering, trots svartfärgad lins.

För utökad användarvänlighet och ännu högre energibesparing har On/Off-modellen en ingång för manuell tänd-släck via tryckknapp.

Närvarosensor
PD8
KNX

Närvarosensor
PD8
DALI-2 IPD Sekundär (slav)

Närvarosensor
PD8
On/Off relä 230V

Närvarosensor
PD24
KNX

Närvarosensor
PD24
DALI-2 IPD Sekundär (slav)

Närvarosensor
PD24
On/Off relä 230V

Om Karl H Ström

kontorPROFFS SEDAN 1919

KHS står för mångårig kompetens och hög servicegrad med genuin trygghet och utpräglad långsiktighet. Vi erbjuder smarta, innovativa och säkra produkter av högsta kvalitet.
Läs mer om oss

kontorSUPPORT

Vi kan allt när det gäller planeringar, belysningsberäkningar och energikalkyler. Du räkna med att vi gör allt för att hjälpa och vägleda dig genom belysningsprojektet, litet som stort.
Få support

kontorHÅLLBARHET

Vi hjälper dig att välja produkter som minimerar miljöpåverkan, reducerar kostnader, spar energi och uppfyller miljömässiga lagar och regler.
Läs mer om oss