Produktdatabas

Applikationsbeskrivningar

Applikationsbeskrivningar KNX – Generation III
Ladda ner KNX databas (software) under respektive produkt på steinel.de »

(OBS. Du kan behöva ändra filens ändelse till .doc vid nerladdning till din egen dator. Anledningen är att många datorer uppfattar en .VD5 eller .knxprod-fil som en okänd fil och vill inte acceptera nedladdning av dessa. Efter nedladdning ändrar man till ursprungs ändelse igen.

KNX – Generation II
Ladda ner Steinels produktdatabas för Control PRO » Ladda ner Steinels produktdatabas för SensIQ Slim » (OBS. Du måste ändra filens ändelse från .doc, .zip eller liknande till .VD5 efter nerladdning till din egen dator. Anledningen är att många datorer uppfattar en .VD5-fil som en okänd fil och vill inte acceptera nedladdning av .VD5 filer)

Ladda ner Steinels produktdatabas för 3000-serien » Ladda ner Steinels produktdatabas för SensIQ »
Ladda ner Steinels produktdatabas för IR 180/HF 180 »
Ladda ner Steinels produktdatabas för iHF 3D » (ändra ändelsen från .doc till .knxprod efter nerladdning)

KNX – Generation I
Ladda ner Steinels produktdatabas för Control PRO » Ladda ner Steinels produktdatabas för SensIQ Slim »

KNX – Generation III, V3 Applikationsbeskrivning för 3000-serien » Applikationsbeskrivning för Control Pro (kommer snart) » KNX – Generation II, V2
Ladda ner kalibreringsinstruktioner för Control PRO » Ladda ner kalibreringsinstruktioner för SensIQ Slim »

Ladda ner kalibreringsinstruktioner för SensIQ »
Ladda ner kalibreringsinstruktioner för IR 180/HF 180 » Ladda ner kalibreringsinstruktioner för 3000-serien » Ladda ner kalibreringsinstruktioner för iHF 3D »
KNX – Generation I
Ladda ner kalibreringsinstruktioner för Control PRO » Ladda ner kalibreringsinstruktioner för SensIQ Slim »