GUIDE: Så hjälper du som elinstallatör dina kunder att gå från lysrör till LED

I takt med den pågående utfasningen av lysrör står fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inför ett viktigt vägskäl. Många behöver nu se över och uppgradera sina befintliga belysningssystem.

– För dig som elinstallatör innebär det här en möjlighet att vägleda dina kunder genom övergången, inte bara för att leva upp till nya regelverk utan också för att förbättra energieffektiviteten och minska driftskostnaderna för kunden, säger Patrick Trofast, elektriker och belysningsexpert på Karl H Ströms tekniska support.

Han ger dig tips på  centrala punkter att tänka på:

1. Förstå kundens utgångspunkt

Den första och mest grundläggande uppgiften är att förstå kundens nuvarande situation och behov.

2. Inventering av befintlig belysning: Börja med att kartlägga vilka typer av lysrör som används och i vilken utsträckning. Det ger dig en klar bild av projektets omfattning.

3. Önskemål om styrning och funktion: Fråga hur kunden vill att belysningen ska tändas och styras.

  • Är det viktigt med delade zoner där olika delar av fastigheten kan lysas upp oberoende av varandra?
  • Behövs grundljus som alltid är tända för säkerhet eller orientering?
  • Ska utrymmet kunna styras tillsammans med andra delar i anläggningen för en mer integrerad lösning?
  • Finns det utmanande takhöjd?
  • Behövs nödljus?

4. Systemets konfiguration:  Varje fastighet är unik, och det är viktigt att noggrant utvärdera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna.

Valet av lösning påverkar allt från kabeldragning till antalet produkter som behövs och hur dessa ska programmeras. Det är därför viktigt att diskutera både budget och önskad nivå på energibesparing.

Karl H Ströms nya teknikspecialist Patrick Trofast

Patrik Trofast
Teknisk support

Ring 036-550 33 00

Mejla: info@khs.se

Energibesparing och ekonomiska fördelar

Fråga din kund vilken besparing man siktar på eftersom det är avgörande för vilken typ av styrning man ska välja.

On/Off:

Uppgradering från enkel on/off-belysning till sensorstyrd eller systembaserad belysning kan erbjuda betydande besparingar. Dessa system minskar energiförbrukningen genom att endast använda belysning när det behövs.

DALI/KNX:

Genom att implementera avancerade styrsystem som DALI eller KNX kan fastighetsägare uppnå ännu större energieffektivitet och flexibilitet i sitt belysningssystem, vilket leder till lägre driftskostnader än för On/Off-lösningar.

Sensorsstyrda armaturer:

Den högsta nivån av energibesparing uppnås genom att använda individuellt sensorsstyrda armaturer som anpassar belysningen efter faktiskt behov. Dessa kan ge upp till 95 procents energibesparing.

Se till att det blir en smidig övergång

Lysrörsutfasningen innebär en omställning som kan verka överväldigande för många fastighetsägare. Oavsett om det är för en bostadsrättsförening, ett garage, ett lager eller en industrifastighet så krävs det noggrann planering och förståelse för klientens behov och förutsättningar.

Som elinstallatör spelar du en nyckelroll i att göra denna övergång så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Genom att noggrant planera och genomföra uppgraderingen kan du hjälpa dina kunder att inte bara uppfylla nya miljökrav utan även att dra nytta av de långsiktiga fördelarna det innebär genom att gå över till en modern och energieffektiv belysningslösning.

Läs mer om utfasningen

Armatur
Connect 5100 slav
3-ledare ök

Sensorarmatur
Connect 5100
5-ledare ök

Sensorarmatur
Connect 5100
3-ledare ök

Skyddsrumsbygel
armatur