Rörelsevakt
HF 3360
DALI

Artikelnr: E1300614 Kategorier: ,

HF 3360 är en rörelsevakt från Steinel för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädnignsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse från bilar och port som öppnas. Den kan också placeras ovanför undertaket och detektera genom undertaksplattan, perfekt för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser. I nya 3000 serien från Steinel har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen ”dagsljus logik” vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Modell DALI är av typ broadcast och kan anslutas direkt mot armaturer med DALI HF-don.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering. HF 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande: DALI med broadcast för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. En kanal. Automatisk tändning. Möjlighet med grundljus 10-50% i steg om 10 (korridorfunktion). Ställbart max ljus 50-100%. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion, ställs in med fjärrkontroll Smart Remote.Via fjärrkontrollen Smart Remote kan man välja om sensorn ska starta i läge ”Till” eller starta i läge ”Från” efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll. Finns i utförande med kvadratiskt eller runt täcklock. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+ Serie HF 3360. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak- och väggmontage. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,0 -2,8 m. över golv.
Anslutning: Plint 4×2,5 mm² (fas, nolla, DALI+, DALI-). Om två eller fler rörelsevakter ska kopplas samman (master-slav), ska slaven vara med gränssnitt DALI-2, se kopplingsschema i bruksanvisning.
Maximal belastning: 60mA (max 30 st DALI-don). Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.
Sensor: HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 meter för gående personer, (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn). HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen och vid förändring i ekot reagerar rörelsevakten. HF-teknik påverkas inte av variationer i temperatur och kan även detektera rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek – 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsläge. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen ”Dagsljus logik” innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m. 
Omgivningstemperatur: -20°C – + 50°C
Skyddsklass: IP54 – utanpåliggande, IP20 – infälld
Elektrisk data: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld 78 x 94 x 94 mm.
Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: HF 3360 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI-2 och KNX.
Leverantör:
Steinel

Art nr

E1300614 – Rörelsevakt HF 3360, DALI, kvadratisk, utanpåliggande
E1300617 – Rörelsevakt HF 3360, DALI, runt, utanpåliggande
E1300620 – Rörelsevakt HF 3360, DALI, kvadratisk, infällt
E1300623 – Rörelsevakt HF 3360, DALI, runt, infällt

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till rörelsevakt i serie 3000 finns det följande tillbehör:

E1312120 – Skyddsgaller skydd av metall, för tak- eller väggmontage
E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote, snabb och enkel driftsättning
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak

Bruksanvisning för HF 3360 DALI, Steinel, svenska
Bruksanvisning för 3000-serien DALI »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsättning via Smartremote av HF 3360 »

Produktblad HF 3360 DALI, för nedladdning / utskrift
Produktblad rörelsevakt HF 3360 DALI »

Broschyr översikt serie 3000, 4-sidor
Översikt 3000-serien »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Måttskiss HF 3360

Måttskiss för rörelsevakt HF3360 från Steinel

Meny

MY CART

Close