Rörelsevakt
Control Pro US Single
KNX V2

Artikelnr: E1739355 Kategori:

**Denna produkten har utgått och ersatts med Rörelsevakt Control Pro US Single KNX V3**


Steinels rörelsevakt Control Pro US Single KNX har en riktad ultraljuds-sensor för detektering i korridor, kulvert, passage och parkeringshus. Bevakningsområdet är 10×3 meter rörelsedetektering för gående personer och fordon i rörelse vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. En fördel med ultraljuds-sensor är att den kan detektera runt föremål som till exempel skärmväggar och hörn. Detekteringen går inte genom material utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för rörelse.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, parkeringshus etc.
Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. Fyra ljuskanaler. Plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro US 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Sensor: Ultraljuds-sensor (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot på rörelse från människa, bil, dörr, garageport etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, hörn m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. korridorer med många vinklar och vrår. Bevakningsområde 10×3 meter i en riktning. Minsta bevakningsområde 2,5×3 meter i en riktning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Anslutning: Via KNX-buss.
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Skyddsklass: IP20
Mått: 120 x 120 x 73 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Control Pro US 360 KNX finns även i utförande 1-/2-kanal, DIM 1-10V och LiveLink.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1739355 – Rörelsevakt Control Pro US Single KNX V2 **Utgått**

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till närvarovakt Control Pro US Single från Steinel finns det följande tillbehör:

E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1300400 och 1300401

Bruksanvisning Control Pro US Single KNX, Steinel Tyska och engelska
Bruksanvisning Control Pro US KNX »

Produktblad Control Pro US Single KNX, För nedkladdning/utskrift.
Produktblad Control Pro US Single KNX »

Kalibreringsinstruktioner för Control Pro KNX, Steinel
Kalibreringsinstruktioner för Control Pro KNX »

Länk till ETS-file (KNX-software)
ETS-fil (KNX-software) på Steinels hemsida »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Meny

MY CART

Close