Rörelsevakt
Control Pro US Dual
LiveLink

Artikelnr: E1300942 Kategori:

**Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt Control Pro US Dual DALI-2**

Steinels rörelsevakt US Dual har två ultraljuds-sensorer riktade åt var sitt håll för detektering i korridor, kulvert och parkeringshus. Bevakningsområdet är 20×3 meter rörelsedetektering för gående personer och fordon i rörelse vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. En fördel med ultraljuds-sensor är att den kan detektera runt föremål som till exempel skärmväggar och hörn. Detekteringen går inte genom material utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för rörelse.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, parkeringshus etc.
Utförande: DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro US Dual passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Anslutning: DALI-buss.
Sensor: Dubbla ultraljuds-sensorer (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot på rörelse från människa, bil, dörr, garageport etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, hörn m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. korridorer med många vinklar och vrår. Bevakningsområde 10×3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20×3. Minsta bevakningsområde 2,5×3 meter i bägge riktningarna.
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Sensorns strömförsörjning: 16mA.
Skyddsklass: IP20
Mått: 120 x 120 x 73 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300942 -Rörelsevakt, Control Pro US Dual, LiveLink | **Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt Control Pro US Dual DALI-2**

 

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till närvarovakt Control Pro US Dual från Steinel finns det följande tillbehör:

E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1300403 och 1300404

Produktblad Control Pro US Dual LiveLink Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad Control Pro US Dual LiveLink »

Quick-guide/manual för LiveLink, svenska
Quick-guide/manual LiveLink »

Broschyr LiveLink-sidor
Broschyr Livelink, översikt med exempel 8-sidor »

Måttskiss Control Pro US Dual

Måttskiss Control Pro US dual från Steinel

Meny

MY CART

Close