Rörelsevakt
Control Pro US Dual
1-/2-kanal

Artikelnr: E1300406 Kategorier: ,

Steinels rörelsevakt US Dual har två ultraljuds-sensorer riktade åt var sitt håll för detektering i korridor, kulvert och parkeringshus. Bevakningsområdet är 20×3 meter rörelsedetektering för gående personer och fordon i rörelse vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. En fördel med ultraljuds-sensor är att den kan detektera runt föremål som till exempel skärmväggar och hörn. Detekteringen går inte genom material utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för rörelse.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, parkeringshus etc.
Utförande: Automatisk eller manuell tändning. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på vakten eller via fjärrkontroll. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro US Dual passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Anslutning: Skruvplint 5×2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.
Maximal belastning: Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. För kanal 2; Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Både kanal 1 och -2 kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor: Dubbla ultraljuds-sensorer (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot på rörelse från människa, bil, dörr, garageport etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, hörn m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. korridorer med många vinklar och vrår. Bevakningsområde 10×3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20×3. Minsta bevakningsområde 2,5×3 meter i bägge riktningarna. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Eftergång-/efterlystid: Kanal 1; impuls – 30 min. (steglöst) IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Kanal 2, främst avsedd för styrning av VVK; 1 min – 2 timmar (steglöst) även med tillslagsfördröjning 0 sek-10 min.
Skyddsklass: IP20
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 73 mm
Övrigt: Control Pro US Dual finns även i utförande DIM 1-10V, DALI-2 och KNX.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300406 – Rörelsevakt, Control Pro US Dual, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E1300407 – Rörelsevakt, Control Pro US Dual, 2-kanal (belysning+VVK) för dosa/förhöjningsram

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till rörelsevakt Control Pro US Dual från Steinel finns det följande tillbehör:

E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E1300089 – Fjärrkontroll RC8 för installation
E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1300406 och 1300407

Bruksanvisning Control Pro US Dual Steinel, svenska
Bruksanvisning Control Pro US »

Produktblad rörelsevakt Control Pro US DUAL 1-, 2-kanal Steinel, för utskrift/nedladdning
Produktblad Control Pro US Dual 1-kanal »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsättning via Smart Remote av Control Pro med US/HF-sensor »

Måttskiss Control Pro US Dual

Måttskiss Control Pro US dual från Steinel

Meny

MY CART

Close