Närvarovakt
Control Pro DualTech
LiveLink

Artikelnr: E1300940 Kategori:

**Produkten har utgått och ersätts av Närvarovakt Control Pro US DualTech DALI-2**

DualTech kombinerar ultraljuds-teknik med IR-teknik där dessa tekniker kan samverka på olika sätt. I utrymmen och lokaler som kräver extra mycket av sensorn är det lämpligt att använda DualTech. Närvaro-området är Ø 6 meter och har en väldigt hög känslighet för rörelse och närvaro. Det är också möjligt att välja vilken av sensorteknikerna eller om båda tillsammans ska detektera den första rörelsen och som sedan ska detektera närvaro i rummet. Gränssnitt LiveLink innebär att inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception etc.
Utförande: DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro DualTech passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Anslutning: DALI-buss.
Sensor: Försedd med två typer av sensorer. IR-sensor med 520 bevakningszoner, närvaro-område Ø 6 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer Ø 10 meter. Även Ultraljuds-sensor (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot pga rörelser etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler.
Sensorns strömförbrukning: 18mA
Omgivningstemperatur:
-25°C – + 55°C
Skyddsklass: IP20
Mått: 120 x 120 x 73 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Leverantör: Steinel

Art nr

**E1300940 – Control Pro US DualTech, LiveLink | **Produkten har utgått och ersätts av Närvarovakt Control Pro US DualTech DALI-2**

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till närvarovakt Control Pro US DualTech från Steinel finns det följande tillbehör:

E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1300403 och 1300404

Produktblad Control Pro DualTech,LiveLink Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad närvarovakt DualTech LiveLink »

Quick-guide/manual för LiveLink, svenska
Quick-guide/manual LiveLink »

Broschyr LiveLink, 8-sidig
Broschyr LiveLink »

Måttskiss närvarovakt DUAL tech Steinel

Måttskiss närvarovakt DUAL tech Steinel

Meny

MY CART

Close