HG Scan PRO för
HG 2520 E

Artikelnr: 7690 Kategorier: ,

Temperaturscanner HG Scan PRO är ett tillbehör för att ha kontroll på arbetsstyckets yta vid användning av hetluftsverktyg HG 2520 E. Vid arbeten med temperaturkänsliga material är det nödvändigt att veta den exakta temperaturen på arbetsytan. En för hög temperatur kan orsaka skador på arbetsstycket och en för låg temperatur kan resultera i ett felaktigt utfört arbete. När den inställda temperaturen överskrids varnar HG Scan PRO både visuellt och akustiskt. Larmet utlöses så snart det inställda börvärdet för temperatur över- eller underskrids. Röd bakgrundsbelysning betyder för varmt, grön belysning att temperatur är inom inställt toleransområdet dvs perfekt temperatur, blå belysning betyder för låg temperatur. Toleransområdet för varning kan ställas in individuellt. Den visuella och akustiska varningssignalen kan avaktiveras vid behov. Tack vare intelligent kommunikation kan scannern styra hetluftsverktyget HG 2520 E genom att relevant data skickas mellan scannern och hetluftsverktyget. HG Scan PRO mäter beröringsfritt temperaturen på olika ytor. Med den integrerade lasertekniken har du alltid det rätta avståndet från arbetsytan. För att uppnå exakta mätresultat av temperaturen för olika material och ytor, kan emissionsvärdet ställas in på HL-Scan, se tabell i bruksanvisningen. Allt för exakt och tillförlitligt precisionsarbete.

Spänning: Strömförsörjning via hetluftsverktygen HG 2520 E
Temperatur: 0-300°C, i steg om 10°C
Optimalt avstånd från arbetsytan: 10 cm
Emissionsvärde: Kan fritt väljas och ställas in mellan 0,10 och 0,99.
Vikt: 85 g
Mått (LxBxH): 38 x 56 x 77 mm

Dokument

Produktblad HG Scan PRO

Steinel Hetluft och Smältlim för proffs

Meny

MY CART

Close