Rörelsevakt
Control Pro HF DUAL
DALI

Artikelnr: E1300550 Kategorier: ,

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI från Steinel är en sensor anpassad för användning i korridorer, kulvert, körytor i parkeringshus, men även i lagergång med max montagehöjd 5 meter.  Bevakningsområdet är 20×3 meter med snabb och exakt rörelsedetektering av gående personer, bilar, truckar etc. vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control Pro HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10×3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.
Utförande: DALI master med broadcast (application controller) för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. Två kanaler. Automatisk eller manuell tändning. Manuell ljusreglering för båda kanalerna via återfjädrande tryckknapp, båda kanalerna regleras samtidigt med en gemensam tryckknapp. DALI utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Inställning av skymningsnivå, konstantljus, ljusnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -3,5 m. upp till 5,0 m. för rörelsedetektering i lagergång.
Anslutning: Insticksplint 8×2,5 mm² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- 2st för DALI-buss). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman. Vid master-slav-koppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro DALI (master) och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal, se kopplingsschema i bruksanvisning.
Maximal belastning: Max 12 st DALI-don per kanal dvs totalt 24 st DALI-don. Vid anslutning mot fler DALI -don kan en repeater användas.
Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 10×3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20×3. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Eftergång-/efterlystid 30 sek – 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset ställas in mellan 0-30 minuter alternativt konstant.
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 70 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: DALI broadcast innebär att sensorn måste anslutas direkt mot don av typ DALI alternativt repeater, sensorn är ej adresserbar. Control Pro HF DUAL finns även i utförande 1-kanal, DALI-2 Slav/Input device och KNX.
Tillbehör: Skyddsgaller av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+Control Pro HF DUAL.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1300550 – Rörelsevakt Control Pro HF DUAL, DALI, för dosa/förhöjningsram

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI från Steinel finns det följande tillbehör:

E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E1300089 – Fjärrkontroll RC5 för användare
E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54

Bruksanvisning Control Pro HF DUAL Steinel, svenska
Bruksanvisning Control Pro DALI alla modeller »

Produktblad Control Pro HF DUAL Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad Control Pro HF DUAL DALI »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsättning via Smartremote av Control Pro HF Dual »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Måttskiss Control Pro HF DUAL Steinel

Måttskiss Control Pro HF DUAL Steinel

Meny

MY CART

Close