Närvarovakt
Control Pro DualTech
KNX V2

Artikelnr: E1739252 Kategori:

**Denna produkten har utgått och ersatts med Närvarovakt Control Pro DualTech KNX V3**


DualTech KNX kombinerar ultraljuds-teknik med IR-teknik där dessa tekniker kan samverka på olika sätt. I utrymmen och lokaler som kräver extra mycket av sensorn är det lämpligt att använda DualTech. Närvaro-området är Ø 6 meter och har en väldigt hög känslighet för rörelse och närvaro. Det är också möjligt att välja vilken av sensorteknikerna eller om båda tillsammans ska detektera den första rörelsen och som sedan ska detektera närvaro i rummet.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.
Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. Fyra ljuskanaler. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro DualTech passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Sensor: Försedd med två typer av sensorer. IR-sensor med 520 bevakningszoner, närvaro-område Ø 6 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer Ø 10 meter. Även Ultraljuds-sensor (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot pga rörelser etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Anslutning: Via KNX-buss.
Skyddsklass: IP20
Mått: 120 x 120 x 73 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Control Pro DualTech KNX finns även i utförande 1-/2-kanalDIM 1-10V och LiveLink.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1739352 – Närvarovakt Control Pro DualTech KNX V2 **Utgått**

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till närvarovakt Control Pro DUAL Tech från Steinel finns det följande tillbehör:

E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E1300089 – Fjärrkontroll RC8 för installation
E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1300400 och 1300401

Bruksanvisning Control Pro DualTech KNX, Steinel Tyska och engelska
Bruksanvisning Control Pro US KNX »

Produktblad Control Pro DualTech KNX, För nedkladdning/utskrift.
Produktblad Control Pro DualTech KNX »

Kalibreringsinstruktioner för Control Pro KNX, Steinel
Kalibreringsinstruktioner för Control Pro KNX »

Länk till ETS-file (KNX-software)
ETS-fil (KNX-software) på Steinels hemsida »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (användarkonto krävs) »
Sunda hus – miljödata och bedömning (användarkonto krävs) »

Meny

MY CART

Close