ENERGIEFFFEKTIV BELYSNING HOS BRF ÅPARKEN

ENERGIEFFFEKTIV BELYSNING HOS BRF ÅPARKEN

Jakten på kostnaderna i en bostadsrättsförening är ständigt en utmaning för den ansvariga styrelsen. I brf Åparken har man lyckats riktigt bra och insett att det är fullt möjligt att sänka de övergripande kostnaderna väsentligt och samtidigt få en bekvämare och tryggare boendemiljö. Detta tack vare att man bytte till en ny betydligt energisnålare och effektivare belysning i de allmänna utrymmena.

Bostadsrättsföreningen ligger vid kanten av den vackra Agnsjön i Hestra. Naturskönt men ändå centralt i orten med den beryktade skidanläggningen vid Isaberg, dit tusentals utförsåkare kommer varje år. Husen byggdes 1990-91 och består av fyra huskroppar med totalt 36 lägenheter varav 4 lägenheter ägs av distriktsläkarmottagning och Företagshälsan. Eibert Johansson, som är ordförande i styrelsen sedan tio år tillbaka, berättar att det var vintern 2016-17 man tog beslutet att installera LED-belysning med rörelsedetektorer. Ett beslut som infriat alla förväntningar med råge och man är helnöjda med detta steg.

   – Innan vi tog beslutet i styrelsen att byta hade vi gjort noggranna undersökningar och planerat för detta i drygt ett år. Vi gjorde även besök på en annan bostadsrättsförening där vi såg alla fördelar, säger Eibert Johansson som är byggnadsingenjör med lång erfarenhet av byggnadsprojekt och då inte minst inom klimat och energi.

Eibert Johansson, ordförande i brf Åparken.
Eibert Johansson, ordförande i brf Åparken.

”Lönar sig att tänka långsiktigt” 

Att valet föll på just Steinels armaturer är inte konstigt menar Eibert;

– Jag har lärt mig att man alltid får den kvalitet man betalar för och det har alltid lett till en långsiktig lönsamhet som skiljer sig från valet av sämre kvalitet. Men lika viktigt är det att se till det funktionella och praktiska som underlättar skötseln för bostadsrättsföreningen. Detta är speciellt viktigt för just denna förening där man beslutat att med interna resurser själva ta hand om skötseln av området. På så sätt har man även kunnat hålla nere förvaltningskostnaderna, vilket påverkat månadskostnaden för de boende i positiv riktning. Eibert berättar att man sedan i våras då belysningarna installerades minskat elkostnaderna med ca. 40 % bara i den största byggnaden på området.

”Högteknologisk sensorarmatur”

De sensorstyrda armaturerna i trapphusen heter RS PRO LED Q1 och har en diskret ren design som gör att man vid första anblic

ken uppfattar dem som inbyggda i taket. Torbjörn Johansson som är säljare på Karl H Ström AB berättar att detta är en tekniskt fulländad belysning med många funktioner och innovationer. Tack vare att de kommunicerar med radiokommunikation kan dessa kopplas samman så alla lampor i trapphuset trådlöst följer varandra ända upp till översta planet.

– Inställningsmöjligheterna när det gäller t.ex grundljus, maxljus, känslighet i rörelsedetektorn och avskärmningar är imponerande, berättar Torbjörn och förklarar hur enkelt det är att driftsätta och ställa in armaturerna. Man gör det helt enkelt med en fjärrkontroll som kopplas till en vanlig mobiltelefon, snabbt och utan problem.

Armaturerna RS PRO LED Q1 lyser upp trapphuset behagligt.

”Alla ser bättre och känner sig tryggare”

Överallt i de allmänna utrymmena har man installerat ny LED-belysning – i trapphusen, förråden, tvättstugorna ochgaragen. Effekten av detta har blivit att de boende inte bara ser bättre utan även känner sig tryggare. Ljuset tänds så fort man rör på dörrhandtaget eller visar sig utanför de glasförsedda portarna till trapphusen. Tidigare var här för övrigt 11 stycken armaturer per våningsplan men nu har man enbart 4 stycken och trots detta är ljuset betydligt bättre och jämnare. Och detta är speciellt viktigt eftersom många i husen är äldre människor med sämre syn.

– Tidigare satt här lågenergibelysningar, berättar Johnny Claar som är produktchef på elgrossisten Moel AB som har levererat armaturerna till den lokala elfirman i Hestra Schultz EL AB. Installationen av LED-belysningen pågick mellan mars och maj i våras, och det hela gick mycket smidigt och snabbt. Men det visste jag redan innan eftersom jag sedan tidigare har goda erfarenheter av Steinels produktsortiment, de har alltid varit både montagevänliga och installationssnabba. Därför var det ett lätt val att rekommendera Steinels produkter till detta projekt.

Ladda ner vår broschyr från Brf Åparken här »

 

Kontakta oss om ni är intresserade av veta mer om projektet och produkterna:

ENERGIEFFFEKTIV BELYSNING HOS BRF ÅPARKEN

ENERGIEFFFEKTIV BELYSNING HOS BRF ÅPARKEN Jakten på kostnaderna i en bostadsrättsförening är ständigt en utmaning för den ansvariga styrelsen. I brf Åparken har man lyckats riktigt bra och insett att det är fullt möjligt att sänka de övergripande kostnaderna väsentligt och samtidigt få en bekvämare och tryggare boendemiljö. Detta tack vare att man bytte till […]