ENERGISNÅL BELYSNING HOS BRF ÅNGHÄSTEN

Trasiga och ständigt blinkande lysrör som står på dygnet runt är ett minne blott. Bostadsrättsföreningen Ånghästen på Södermalm i Stockholm har bytt ut en stor del av sin belysning – ett projekt som visat sig innebära enorma besparingar.

När du kliver in i portarna på Maria Bangata och Ringvägen så förbyts den dämpade belysningen snabbt till mer välkomnande och upplysta entréer. Fenomenet möjliggörs av LED-lampor och rörelsedetektorer. I trapphusen och på våningsplanen är det helt släckt tills någon kommer eller en lägenhetsdörr öppnas.

– På det här viset står inga lampor tända i onödan, samtidigt som det heller aldrig ser helt nedsläckt ut utifrån, förklarar Monica Hjorth von Zeipel, ordförande i bostadsrättsföreningen Ånghästen. Föreningen består av 242 lägenheter, fördelade på fem fastigheter. Samtliga ingår i satsningen, som pågått sedan december 2011. Förutom entréerna, trapphusen och lägenhetskorridorerna berörs också hissarna och källarlokalen där lägenhetsförråden ligger. Vid hissarna finns, liksom i entréerna, ständig grundbelysning och i källaren tänds armaturen när någon kommer.

Bostadsrättsföreningen Ånghästen

80-procentig besparing

En av vinningarna med belysningsprojektet är förstås att ju mindre lamporna står på, desto mindre energi går åt – vilket i sin tur leder till både kostnadsmässiga och miljömässiga besparingar. Detta är dock det lilla i jämförelse med hur otroligt mycket bättre de nya lamporna är jämfört med de gamla.

– LED-lamporna ger energibesparingar på 80 procent! Räknat i kronor och ören betyder detta att Ånghästen kalkylerar med en besparing på 150.000-175.000 kronor om året. – Förut kostade bara elen i lamporna över 35.000 kronor per fastighet. Nu hamnar vi på ungefär 5.000 kronor! Visserligen går själva investeringen på en liten slant, närmare bestämt runt en och en halv miljon. Men detta tjänar föreningen in på 5-6 år, har man beräknat. Dessutom skulle ju en icke-investering ha kostat pengar den också, som Monica förklarar:

– Det har varit ideliga lampinköp och reparationsarbeten för fastighetsskötaren med de gamla lysrören. Det slipper vi nu. Monica ser det som att föreningen gör fyra olika besparingar med att byta ut armaturen; De nya lamporna har längre brinntid, renoveringskostnaderna blir lägre, färre lampinköp krävs  – Och det blir alltså mindre arbete för fastighetsskötaren.

Monica - BRF ÅNGHÄSTEN

Alla nöjda

Hittills har allt gått enligt planerna och både styrelsen och de boende är nöjda. Men man började försiktigt – för säkerhets skull. Den första fastigheten, den med sämst fungerande belysning, fick bli ett testhus. De gamla lamporna skulle ändå bytas, så varför inte passa på att satsa på ny teknik då, i stället för att fortsätta köra på i gamla hjulspår? Sagt och gjort, det fick bli en ”proventré” och ett ”provvåningsplan”. Därefter gjorde styrelsen en utvärdering, som föll väl ut och det beslutades att samma satsning skulle göras även i resten av 9-våningshuset. När alla lampor var utbytta i fastigheten lades en enkät ut på hemsidan, där de boende fick tycka till. – Vi fick inte in en enda negativ kommentar. Alla var nöjda! Berättar Monica glatt.

En del av helhetstänkandet

Belysningssatsningen innebär alltså stora ekonomiska besparingar på sikt. Men detta är ändå bara en del av ett större helhetsgrepp som föreningen Ånghästen tagit för att både spara pengar och för att bidra till en så god och energisnål miljö som möjligt. – Vi har totalrenoverat vår fjärrvärmecentral och ska framöver effektivisera vår ventilation. Dessutom håller vi på att modernisera våra tvättstugor, vilket bland annat innebär energisnålare maskiner. Kanske krävs just ett sådant här grundläggande miljötänk som bostadsrättsföreningen Ånghästen har för att en belysningssatsning som den som beskrivits ska bli av. Eller kanske krävs det bara att vi alla får upp ögonen för hur snabbt utvecklingen går på det här området, som möjliggör relativt lätta insatser i förhållande till stora vinningar, funderar Monica, som varmt rekommenderar fler bostadsrättsföreningar att följa efter.

Brf Ånghästen, Stockholm

Ladda ner vår broschyr från Brf Ånghästen här »

 

Kontakta oss om ni är intresserade av veta mer om projektet och produkterna:

Brf Ånghästen, Stockholm

ENERGISNÅL BELYSNING HOS BRF ÅNGHÄSTEN Trasiga och ständigt blinkande lysrör som står på dygnet runt är ett minne blott. Bostadsrättsföreningen Ånghästen på Södermalm i Stockholm har bytt ut en stor del av sin belysning – ett projekt som visat sig innebära enorma besparingar. När du kliver in i portarna på Maria Bangata och Ringvägen så förbyts den dämpade belysningen […]