Visar alla 10 resultat

DALI Plus Master – En sensor, tusen möjligheter

DALI Plus är en självadresserande närvarovakt med tre DALI-kanaler och en extra potentialfri kontakt. Den kan användas i alla rum där mer än en DALI-grupp behövs, allt från klassrummet till komplexa kontorslandskap med krav på styrning av intilliggande områden. DALI Plus sensorn är försedd med en unik HD-lins som har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett oöverträffat närvaro-område på 8×8 meter och för gående personer 20×20 meter. Sensorns bevakningsområde är kvadratiskt, vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

För att styra intilliggande områden sk. grannzonsfunktion, kopplas två eller fler DALI Plus sensorer enkelt samman via en styrtråd, det är heller inte nödvändigt att använda extra moduler eller speciella styrdon för att grannzonerna ska kunna kommunicera med varandra.

DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och kostnadseffektiv installation. Du kan sedan ansluta upp till 64 armaturer som tack vara Steinels DALI Plus sensor automatiskt tilldelas en adress. Det är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av varje grupp. Dessutom finns det ytterligare en potentialfri reläutgång som kan anslutas till HVAC eller en armaturgrupp för av-på. På sensorn finns det fyra ingångar för tryckknappar. Behöver man utöka sensorns bevakningsområde ansluter man Steinels IPD slav-sensorer direkt på DALI-slingan.