Rörelsevakt HF 3360 - OLD

HF 3360 är en rörelsevakt för inomhusbruk och används med fördel i t.ex. parkeringsgarage (där sensorn även reagerar på rörelse från bilar, port som öppnas), omklädningsrum, entréer, passager m.m. Den kan också placeras ovanför undertaket och detektera genom undertaksplattan, perfekt för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF-sensorn kan även känna rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. En perfekt funktion som ger säkerhet och komfort, t.ex. vid en entré, där belysningen kan tändas redan när man närmar sig på utsidan. Räckvidden kan ställas in för ett cirkelformat bevakningsområde med diameter mellan Ø 1-12 meter. HF3360 finns även i en version med potentialfri kontakt.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, källare, offentliga toalett, passage, parkeringshus, tvättstuga, entre, m.m. HF 3360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner med vred. Relä med nollpunktsbrytning.
Montage: Tak. Vägg. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 0,8 -2,5 m. över golv vid vägg montage, 2,5-3,0 m över golv vid takmontage, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Väggmontage, vid anslutning ovanifrån med utanpåliggande kabel används hörnfäste för att skapa en distans mellan vägg och rörelsevaktens bakstycke. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm2 samt jordskruv.
Maximal belastning: Startström 110A/200µs. Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 800 W lysrör. 2000 W resistiv last. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar. Minsta last 1W.
Sensor: Max diameter 12 meter för gående personer, (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjärdrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C.
Skyddsklass: IP54
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 95 x 95 x 51 mm
Övrigt: Försett med termiskt överlastskydd.

Art nr:
E1312061 - HF 3360 vit
E1312062 - HF 3360vit, potentialfri kontakt

Tillbehör:
E1312067 - Hörnfäste, vit
E1312120 - Skyddsgaller i metall