Närvarovakt Control Pro DualTech 1-kanal/2-kanal

DualTech kombinerar ultraljuds-teknik med IR-teknik där dessa tekniker kan samverka på olika sätt. I utrymmen och lokaler som kräver extra mycket av sensorn är det lämpligt att använda DualTech. Närvaro-området är Ø 6 meter och har en väldigt hög känslighet för rörelse och närvaro. Det är också möjligt att välja vilken av sensorteknikerna eller om båda tillsammans ska detektera den första rörelsen och som sedan ska detektera närvaro i rummet.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception etc.
Utförande: Automatisk eller manuell tändning. Kan via DIP-switchar ställas för tillslag och närvaro av olika sensortekniker, se bruksanvisning för kombinationer. Finns i utförande med 1- eller 2-kanaler. Modell 1-kanal är avsedd för belysningsstyrning. Modell 2-kanal är avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK där kanal 2 har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC8 E1300089. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro DualTech passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1312034. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Anslutning: Skruvplint 5x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/ slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.
Maximal belastning: För kanal 1; startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. För kanal 2; Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Både kanal 1 och -2 kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor: Försedd med två typer av sensorer. IR-sensor med 520 bevakningszoner, närvaro-område Ø 6 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer Ø 10 meter. Även Ultraljuds-sensor (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot pga rörelser etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C
Eftergång-/efterlystid: Kanal 1; impuls - 30 min. (steglöst) IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Kanal 2, främst avsedd för styrning av VVK; 1 min - 2 timmar (steglöst) även med tillslagsfördröjning 0 sek-10 min.
Skyddsklass: IP20
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 73 mm
Övrigt: Control Pro DualTech finns även i utförande DIM 1-10V.
Tillbehör: Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram. Fjärrkontroll för installation och driftsättning.

Art nr:
E1300400 - Närvarovakt, Control Pro DualTech, 1-kanal för dosa/förhöjningsram.
E1300401 - Närvarovakt, Control Pro DualTech, 2-kanal för dosa/förhöjningsram.

Tillbehör:
E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E1300089 - Fjärrkontroll RC8 för installation
E1312032 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 - Infällnadsdosa för undertak
E1312033 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage.