MILJÖ

Karl H Ström AB miljöpolicy

Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt, för att bidra till varaktig hållbar utveckling mot ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen genom:

  • Att ta hänsyn till miljön vid inköp av material och val av leverantör.
  • Att lyfta fram miljöbesparingen som görs vid användandet av våra sensorprodukter.
  • Ett minimalt utnyttjande och maximal återvinning av ändliga material och naturtillgångar.
  • Energieffektivisering.
  • Effektiva och miljövänliga transporter.
  • Se till att tjänstebilar endast tvättas i tvätthallar med längre gående rening än oljeavskiljare.
  • Att personalen utbildas och motiveras att agera på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt.
  • Att respektera och följa lagar och regler avseende miljön.

Kontakt